Akademik Personel | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FACULTY OF COMMUNICATION

Management

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı
Doktora İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta grengin.kucukerdogan@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Description fonctionnelle d’un idiolecte: L’Arménien Istanbouliote – Etude Phonologique (İstanbul Ermenicesinin Bireysel Dil Düzleminde İşlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi- Sesbilimsel İnceleme), Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, 1993

Doktora Tezi Başlığı:
Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel İletinin Çözümlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, 1999

Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Okutman Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1990-1998
Okutman Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1998-1999
Dr.Okutman Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1999-2002
Yar.Doç.  İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) 2002    –  Nisan 2003
Doçent İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi    İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) Nisan 2003- Mayıs 2009
Profesör İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi    İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) 7 Mayıs 2009
Profesör Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü
1 Ocak 2018

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Eminoğlu

Akademik Geçmiş
Lisans Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Gaziantep  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı
Doktora Hasan Kalyoncu  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta mfatih.eminoğlu@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Kamusal Gündelik Yaşamın Estetize Edilmesinde Sokak Fotoğrafının Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı, Gaziantep  Üniversitesi, 2020

Doktora Tezi Başlığı:

Fotoğraf Deneyiminin Sinema Diline Aktarımı: Sinematografik Açıdan Auteur Yönetmen Sineması, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi  Üniversitesi, 2023

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğr. Görevlisi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021-2023
Dr. Öğr. Üyesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2023