Akademik Personel | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yönetim

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı
Doktora İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta grengin.kucukerdogan@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Description fonctionnelle d’un idiolecte: L’Arménien Istanbouliote – Etude Phonologique (İstanbul Ermenicesinin Bireysel Dil Düzleminde İşlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi- Sesbilimsel İnceleme), Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, 1993

Doktora Tezi Başlığı:
Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel İletinin Çözümlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, 1999

Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Okutman Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1990-1998
Okutman Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1998-1999
Dr.Okutman Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1999-2002
Yar.Doç.  İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) 2002    –  Nisan 2003
Doçent İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi    İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) Nisan 2003- Mayıs 2009
Profesör İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi    İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) 7 Mayıs 2009
Profesör Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü
1 Ocak 2018
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Akademik Geçmiş
Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Sinema, TV
Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Sinema, TV
Doktora İstanbul Üniversitesi – Radyo, TV, Sinema
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta pinar.tinaz@hku.edu.tr
Odası

ÖZGEÇMİŞ


 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Türk sinemasında bir senarist-yapımcı-yönetmen Osman Fahir Seden, 2003

Doktora Tezi Başlığı:
Türk Sineması’nda engelli bireylerin temsili (1950 – 1970 dönemi), 2017

Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2017

KURULLAR

Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
Prof.Dr. B. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN
Prof.Dr. Ayhan ERDEM
Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU
Doç Dr. Yakup DURMAZ
Doç. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI
Fakülte Kurulu Görevi
Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN
Prof.Dr. B. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN Radyo, Televiyon ve Sinema Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU
Prof.Dr. Ayhan ERDEM
Prof.Dr. Zehra Kaya DİNÇER
Doç. Dr. Yakup DURMAZ
Doç.Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ