Amaç, Misyon | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Amaç, Misyon

Bilgi, haber, enformasyon üretme, yayma ve dağıtma konusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek, onlara kreatif düşüncelerini organize etme, tasarım becerilerini geliştirme ve hızla değişen dünyaya uyum sağlama adına rehberlik edebilmektir.

Öğrencilerimize medya üretim süreçleri ile ilgili kuramsal bilgileri kazandırmak, bilgilerini uygulayacakları alanlar yaratmak, onları zamanın ruhunu yakalayan, etik ilkelere saygılı iletişimciler olarak yetiştirmektir.

Hızla gelişen teknoloji, dünyamızı her anlamda değiştirmektedir. Medya alanları, teknolojik ilerlemenin en çok hissedildiği mecralar arasındadır. Bu sebeple, öğrenmeye açık, yeniliklere kolayca uyum sağlarken, geleneksel değerlerini de korumayı bilen iletişimciler geleceğe yön verecektir. Amacımız geleceğin iletişimcilerini bu düstur ile yetiştirmektir.

Ulusal, Etik, Evrensel Değer ve Kurallara Bağlılık

Uluslararası, Ulusal ve Bölgesel Etkileşime ve İşbirliğine Önem Verme

Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık

İletişime Açık ve Çözüm Odaklı Olma

İnsan, Toplum ve Çevreye Saygı

İletişim, Sanat ve Tasarımı Toplum Odaklı Düşünme

Paydaş Memnuniyeti

Kurum Kültürüne Bağlılık