Hakkımızda | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Bilgi, haber, enformasyon üretme, yayma ve dağıtma konusunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek, onlara kreatif düşüncelerini organize etme, tasarım becerilerini geliştirme ve hızla değişen dünyaya uyum sağlama adına rehberlik edebilmektir.

Öğrencilerimize medya üretim süreçleri ile ilgili kuramsal bilgileri kazandırmak, bilgilerini uygulayacakları alanlar yaratmak, onları zamanın ruhunu yakalayan, etik ilkelere saygılı iletişimciler olarak yetiştirmektir.

Hızla gelişen teknoloji, dünyamızı her anlamda değiştirmektedir. Medya alanları, teknolojik ilerlemenin en çok hissedildiği mecralar arasındadır. Bu sebeple, öğrenmeye açık, yeniliklere kolayca uyum sağlarken, geleneksel değerlerini de korumayı bilen iletişimciler geleceğe yön verecektir. Amacımız geleceğin iletişimcilerini bu düstur ile yetiştirmektir.

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018 yılında, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Radyo – Tv – Sinema” bölümleri ile faaliyete başlamış, son teknolojiye sahip eğitim olanakları ve seçkin eğitim kadrosu ile bölgenin kaliteli iletişim uzmanı ihtiyacını karşılamayı hedef edinmiştir.

Gerek geleneksel, gerekse yeni medya alanları, hızla değişen ve evrimleşen teknoloji sayesinde, sürekli yenilenmektedir. Bu dinamik ortam içinde izler kitleye sunulan her tür mesajın tasarlanması, kurgulanması ve anlamlandırılması hiç kuşkusuz,  başlı başına “bilimsellik” ve “yaratıcılık” gerektirmektedir. Fakültemiz “Radyo, Televizyon ve Sinema” ve “Görsel İletişim Tasarımı” bölümleri, öğrencilerinin iletişimin her alanında uzmanlaşmasını hedeflemekte, kuramsal bilgileri uygulama ağırlıklı bir eğitimle buluşturarak, onları “sektöre hazır” iletişim uzmanları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programlarımız, iletişim alanının her noktasına dokunan, grafik tasarımdan film yapımına, senaryo yazarlığından radyo programcılığına kadar iletişim, sanat ve tasarımın tüm alanlarını kapsayan zengin bir çeşitliliğe sahiptir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, bütünleşik bir eğitim anlayışı ile öğrencilerimize medya içeriği üretim sürecinde kazanmaları gereken temel bilgiler verilmekte, eğitim programımız son teknolojiye sahip tv stüdyomuz, HKÜ Radyomuz (106.8 HKÜ Radyo), kurgu, medya ve tasarım atölyelerimiz ile desteklenmekte, sektörde deneyimli ve tanınmış öğretim elemanlarımızca gerçekleştirilen dergi, gazete, fotoğraf, tasarım ve film atölyeleri ile zenginleştirilmektedir.

İçinde yaşadığımız “İletişim Çağı”nda, siz de ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle gerçekleşen etkinliklerde yer almayı, her geçen gün daha da büyüyen iletişim alanında söz sahibi bir birey olmayı amaçlıyorsanız; görsel iletişim, web tasarım, grafik, animasyon, fotoğraf, radyo, sinema, reklam, televizyon gibi alanlarda “en iyi” olmak istiyorsanız, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi sizi bekliyor.