İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yüksek Lisans

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları olmak üzere 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde, Güz Dönemi ve Bahar Dönemi Programı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından başvuru ve kayıt kabul şartları ilan edilir.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim süresi dört (4) yarıyıldır (toplam alınan kredi 120 AKTS’den az olmamak kaydıyla). 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz en az on (8) ders (zorunlu ve seçimlik) alarak Tez dönemine başlayabilirler.

Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Yüksek Lisans Tezine  başlayabilirler. Yüksek Lisans Tezini başarıyla bitiren ve jüri önünde sunan öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim süresi üç (3) yarıyıldır (toplam alınan kredi 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla). 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz en az on (10) ders (zorunlu ve seçimlik) alarak Proje dönemine başlayabilirler.

Son yarıyılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren ve jüri önünde sunan öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.