İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Koordinatörlükler

 

 

 

KOORDİNATÖR
EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üy. Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üy. Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

Dr. Öğr. Üy. Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Edibe SÖZEN

Prof. Dr. B. Bülent  KÜÇÜKERDOĞAN

Prof. Dr. Can BİLGİLİ

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Dr. Öğr. Üy. Yelda YANAT BAĞCI

ARGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Can BİLGİLİ

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

KALİTE VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

MEDYA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

Dr. Öğr. Üy. Yelda YANAT BAĞCI

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. B. Bülent  KÜÇÜKERDOĞAN

Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

Dr. Öğr. Üy. Pınar TINAZ

YAZ OKULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üy. Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

İNTİBAK KOMİSYONU

Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

Dr. Öğr. Üy. Yelda YANAT BAĞCI

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

STAJ KOMİSYONU

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN