Koordinatörlükler | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Koordinatörlükler

KOORDİNATÖR
KALİTE VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

PROF. DR. BÜLENT KÜÇÜKERDOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖĞR. GÖR. BATU DURU

ARŞ. GÖR. UFUK GÜRBÜZDAL

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TELEK

ARŞ. GÖR. UFUK GÜRBÜZDAL

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. G. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

PROF. DR. BÜLENT KÜÇÜKERDOĞAN

PROF. DR. AYHAN ERDEM

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TELEK

AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. AYHAN ERDEM

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TELEK

DR. ÖĞR. ÜYESİ ATİYE GÜNER

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

PROF. DR. BÜLENT KÜÇÜKERDOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

ARŞ. GÖR. UFUK GÜRBÜZDAL

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. BÜLENT KÜÇÜKERDOĞAN

ARŞ. GÖR. UFUK GÜRBÜZDAL

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

YAZ OKULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TELEK

ÖĞR. GÖR. BATU DURU

ARŞ. GÖR. UFUK GÜRBÜZDAL

İNTİBAK KOMİSYONU PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

ÖĞR. GÖR. BATU DURU

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

STAJ KOMİSYONU DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TELEK

ARŞ. GÖR. BÜŞRA EREN KARALAR

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU PROF. DR. RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ

ÖĞR. GÖR. BATU DURU

PANDEMİ SÜRECİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU PROF. DR. GÜL RENGIN KÜÇÜKERDOĞAN    (DEKAN)

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR TINAZ (DEKAN YARD.)

PROF. DR. BÜLENT KÜÇÜKERDOĞAN (RTS BÖLÜM BAŞK.)

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ TELEK (GÖRSEL ILETIŞIM TASARIMI ABD BAŞK.)

ARŞ. GÖR. UFUK GÜRBÜZDAL (UZAKTAN EĞITIM KOORDINATÖRÜ)

MIRZA KINA (FAKÜLTE SEKRETERI)