İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Koordinatörlükler

KOORDİNATÖR
EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ SINAV KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Prof. Dr. B. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi saadet UĞURLU

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Edibe SÖZEN

Prof. Dr. B. Bülent  KÜÇÜKERDOĞAN

Prof. Dr. Can BİLGİLİ

Prof. Ayhan ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI

ARGE KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Can BİLGİLİ

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

KALİTE VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Dr. Öğr. Üyesi Saadet UĞURLU

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Arş. Gör. Muzaffer Musab YILMAZ

MEDYA KOORDİNATÖRÜ Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Muzaffer Musab YILMAZ

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ Doç. Dr. Barış BULUNMAZ

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

Arş. Gör. Muzaffer Musab YILMAZ