Koordinatörlükler | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Koordinatörlükler

KOORDİNATÖR
KALİTE VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Damlasu TEMİZEL

Arş. Gör. Büşra EREN

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Damlasu TEMİZEL

Arş. Gör. Ufuk GÜRBÜZDAL

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TELEK

Arş. Gör. Büşra EREN

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. G. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Prof. Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI

Dr. Öğr. Üyesi Damlasu TEMİZEL

AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Damlasu TEMİZEL

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TELEK

Öğr. Gör. Batu DURU

Arş. Gör. Ufuk GÜRBÜZDAL

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

Arş. Gör. Büşra EREN

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Damlasu TEMİZEL

Öğr. Gör. Batu DURU

Arş. Gör. Ufuk GÜRBÜZDAL

Arş. Gör. Büşra EREN

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

YAZ OKULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

Arş. Gör. Ufuk GÜRBÜZDAL

İNTİBAK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI

Öğr. Gör. Batu DURU

Arş. Gör. Zehra Çiğdem ÖZER ULUFER

STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TELEK

Arş. Gör. Büşra EREN

PANDEMİ SÜRECİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Gül Rengin KÜÇÜKERDOĞAN (Dekan)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Bülent KÜÇÜKERDOĞAN (Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI (Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Damlasu TEMİZEL

Arş. Gör. Mehmet Emirhan ALAN (Uzaktan Eğitim Koordinatörü)

Mirza KINA (Fakülte Sekreteri)