İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Görsel İletişim Tasarımı

Prof. Dr. Edibe SÖZEN

Akademik Geçmiş
Lisans Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Doktora İstanbul Üniversitesi
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta edibe.sozen@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2012-…)
– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı (2018-…)
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Danışman (2011-2012)
AKParti MKYK Üyesi (2006-2009; 2009-2012; 2012-…)
AK Parti İstanbul Milletvekili (2007 – 2011)
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2006- 2009)
TBMM, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Üyesi (2009 – 2011)
TBMM, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi (2009 – 2011 )

2003-2006 AA Yönetim Kurulu üyesi
2000 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Profesör
1994 Uygulamalı Sosyoloji Doçenti
1991-1993 Wisconsin Üniversitesi”Communication Arts” Bölümü,ABD, Misafir Öğretim Üyesi(Honorary Fellow)
– 1989 İstanbul Üniversitesi,Doktora
1984 İstanbul Üniversitesi,Yüksek Lisans
1982 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Uluslararası İlişkiler Bölümü”, Lisans
1978 Kadıköy Kız Lisesi
1967-1972 Kuzguncuk İlkokulu (1.ve 2.sınıf) / Paşakapısı İlkokulu.

KİTAPLAR
Kadının Siyasi Dönüşümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yayınları, Gaziantep, 2017.
Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Profil Yayınları, İstanbul, 2017.
(Editörler: Edibe Sözen, Bilal Çıplak) Ortadoğu’da Barış, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, KALMEC (Kalyon Ortadoğu Araştırma Merkezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep (İngilizce-Türkçe) 19-20 Aralık, 2014.
– Yayın Danışmanı: Haris Silajdzic, Bahar Dönemi Misafir Öğretim Üyesi, Former President of Bosnia-Herzegovina, 19-26 Nisan, Gaziantep, 2013.
(Editör) Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, Alfa Yayınları, İstanbul, 2012.
Sosyal Kimlikten Siyasal Kimliğe Kadın, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Örneği, 2. baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 2008.
Türkiye’nin ABD ve AB Denklemi, (Ed). Orhan GÖKÇE, Uğur DEMİRAY, Edibe SÖZEN, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006.
İnsan Hakları, Bir Gündelik Hayat Pratiği, Edibe SÖZEN, Adem AYTEN, Murat İRİ, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006.
Kertenkele Mantığı, Birey Yayınları, İstanbul, 2004.
Avrupa’da Yeni Kuşak Türk Gençliği (Kimlik ve Uyum Sorunları), TAŞDELEN Musa, SÖZEN Edibe ve diğerleri, Sakarya Üniversitesi Yayınları, No: 40, Sakarya, 2000.
Demir Kafes’den Plastiğe Kimliklerimiz, Birey Yayınları, İstanbul, 1999.
Medyatik Hafıza, Timaş Yayınları, İstanbul, 1997.

MAKALELER
(with M. Hakan Yavuz) The Gezi Protests and Outburst at Turkey’s Shatter-Zone, Insight Turkey, Vol.16, No.1, 2014, ss. 147-162.
“İstanbul: Dünyanın Merkezinde Bir Şehir”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2010 – Nisan 2011, Yıl: 12, Sayı: 47-48, Cilt: II, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı, İstanbul.
“Kadının Siyasete Katılımı ve Medya Duyarlılığı” UNDP & Parlamento Muhabirleri Derneği, Ankara, 2009.
“Siyasi Etik ve Medya” Siyaset ve Etik Sempozyumu, Ed. Ayşe Yıldız Topuz, Ankara, 2 Nisan 2007.
“Sağ Siyasetlerin Dönüşüm Talebine Karşı Uysallaştırıcı Medya” Türkiye’nin Dönüşümü, Aktörler, Alanlar, Sorunlar, Ed. Davut DURSUN, Burhanettin DURAN, Hamza AL, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006.
“Plastik Kimlikler Çağında Kentin Yeni İmkanları ve Sorunları”, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2006.
“Gender Politics of JDP” The Emergence of A New Turkey, Democracy and the AK Parti, Ed, by M. Hakan YAVUZ, The University of Utah Press, Salt Lake City, 2006.
“A Silent Communication: The AIDS Phenomenon in Turkey” (Media-Mediated AIDS involved), Ed. By. Linda K. FULLER, Hampton Press, Inc, 2003, ss.247-264.
“Erol GÜNGÖR: Bir Radikal Muhafazakar”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.5, Muhafazakarlık, İletişim Yayınları, 2003.
“Çok Kültürlülük Bağışlayıcı Mıdır?” Euro Agenda Europe Diary Magazine, S.2, Berlin, 2002.
“İç içe Geçmiş Tarihler: Avrupa Merkezcilik, Çok Kültürlülük ve Medya” Der. ve Çev. Edibe SÖZEN, Köprü Dergisi, No:77, Ocak-Şubat-Mart, İstanbul, 2002.
“Woman in the Turkish Modernization Process” Woman in The European Turkish Society Symposium, 30-31 March, 1 April, Türkevi & Avrasya Yayınları, Amsterdam, Holland, 2001.
“Popüler Kültür Retoriği: Sahiplik İçinde Yokluk, Rağbette Olma ve Sağduyu Bilgisi” Doğu-Batı Dergisi, Yıl:4, S:15, Ankara, 2001.
“Avrupa’da İkinci ve Üçüncü Kuşak Türk Gençliği (Kimlik ve Uyum Sorunları) Adlı Çalışmaya Dair Birkaç Yorum” Conrad Adenauer Vakfı & Türk Demokrasi Vakfı, 25-26 Ekim, Ankara, 1999, ss.86-93.
“Di’li Geçmiş Bir Afetten Geniş Zaman Felaketine ve Pan Turkeyic’in Doğuşu” İletişim Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Ankara, Yaz/99/3, ss.234-237.
“Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri” İstanbullu Dergisi, S.5, 1999/Şubat, İstanbul, ss.28_31.
“Siyasette Üç Kriz” Yeni Türkiye Dergisi, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı, S.14, Mart, Nisan, Ankara, 1997, ss.1319-1320.
“md. Etnometodoloji, md. Modernlik Ötesi, md. Söylem, md. Söylem Analizi”, Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Mustafa E.ERKAL, Burhan BALOĞLU, Filiz BALOĞLU, Der Yay., İstanbul, 1997.
“Modernite ve Kültürel Kimlik” Sosyoloji Konferansları, Yirmibeşinci Kitap, İstanbul, 1996.
“Politika ve Kadın”, Türkiye’yi Konuşmak-Soruşturma / Sorular ve Cevaplar, Hak-İş Dergisi, S.27, Ankara, Ocak / 1994, ss.13-15.
“Kitle Kültürüne Alaycı Bir Yaklaşım: Merhaba Dünya/Being There, Akademi Dergisi, Anadolu Üniversitesi Bülteni, S.3, Köln, March/April 1994, ss.22-24.
“Hafıza ve Kamu Olayları” Türkiye Günlüğü, S.60, Eylül-Ekim 1994, Ankara, ss.97-107.
“Twentysomething Generation and The Young Journalists” İletişim Dünyası, S.16, Kasım/Aralık, UNESCO, Ankara, 1993.
“Bürografi Üzerine I” Türkiye Günlüğü, S.24, Ankara, Güz/1993, ss.86-94.
“Landau’nun Türk Yayılmacılığı Tezine Eleştirel Bakış” Yeni Forum Dergisi, C.13, S.278, Ankara, Temmuz/ 1992, ss.59-60.
“Yeni Osmanlılar ve Gazetecilik” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul, 1992/1993, ss.177-186.
“Sosyal Kimlik Kavramının Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Bir İncelemesi” Sosyoloji Konferansları, Yirmiüçüncü Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1991, ss.93-108.
“Tanzimat ve Kimlik Bunalımı” İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Yıllığı ı, Yayın No.3, İstanbul, 1988, ss.241-244.
“Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Paşakapısı Cezaevi’nde Bir Deneme”, Sosyoloji Konferansları, Yirmibirinci Kitap, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1986,ss.261-285.

TEBLİĞLER
“Ortadoğu: Bugün Ne Kadar da Düne Benziyor!”Altunizade Kültür Merkezi, İstanbul, ORDAF (Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Derneği), İstanbul, 24 Aralık 2016.
(Moderatör) Meclis-i Nisa, İslam ve Kadın, Meram Belediyesi, Konya, 1 Aralık 2016.
“Şehir ve Medeniyet” Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansları & İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İBB Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul, 26 Kasım 2016.
“Milletin Direnişi, Devletin Dirilişi” 15Temmuz: En Uzun Gece Paneli, KADEM, 16 Ağustos Gaziantep 2016.
“Suriyeli Mülteciler ve Gündelik Hayat” Göç Sempozyumu, HAKAD (Hür Akademisyenler Derneği), Gaziantep, 22 Ocak 2016.
“Bir Kültür Şehri Kahramanmaraş” Yeni Türkiye Konferansları-II, Yeni Türkiye ve Kültür, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi & AY-BİR (İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği) 29 Ocak Kahramanmaraş 2015.
”Medya ve Sosyal Medya Okuryazarlığı” Semineri I-II, Esenler Belediyesi, 20 Mayıs, 27 Mağuyıs, İstanbul, 2013.
(Moderatör) “Şehirleşmede Sosyal, Kültürel ve Yapısal Vizyonlar” Şahinbey Kültür Merkezi, 21 Aralık Gaziantep, 2012.
(Moderatör) “Yeni Dünya Düzeni’nde Ortadoğu: Ortadoğu’da Yaşanan Gelişmeler, Arap Baharı ve Türkiye” Konferansı, Prof. Yasin Aktay, Turan Kışlakçı, Muhammed Muhtar El Şankiti, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, 23 Kasım, Gaziantep, 2012.
(Moderatör) Uluslararası Kadın ve Medya Sempozyumu 4-5 Nisan 2012, Antalya, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, “Medya, Kadın ve Hukuk, Antalya, 4-5 Nisan, 2012.
“Arap Halk Ayaklanmasında Sosyal ve Medya ve Kadınlar “ Arap Baharı Kadın Haklarını nasıl Etkileyecek?” Konferansı, Başakşehir Belediyesi, 8 Mart, 2012, Başakşehir.
“Kadın ve Katılım: Sorunlar ve Çözümler” Toplantısı, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 19 Haziran, Ankara, 2008.
“Religion and the State in the Islamic world and the State” Religion and Politics, Workshop, Club de Madrid, Foundation pour le dialogue des civilisations, The Oslo Center For Peace of Human Rights, Geneva, 13-14 April
“A Comparative Analysis: Women in Konya and Salt Lake City” Understanding Globalisation in Turkish Periphery: The Case of Konya, 29-30 March, USA, 2006.
“Medya ve Etik Değerler (Karikatür Bunalımı Bağlamında), Cenan Eğitim Kültür Sağlık Vakfı, Altunizade Kültür Merkezi, 12 Mart, İstanbul, 2006.
“Women’s Human Rights in Cultural Diversity Violence, Honour Killings, Women Trafficking” Türk Demokrasi Vakfı and London School of Economics, 28 October, London, 2005.
Kamusal Alan ve Habercilik, ABNA, (Union of Balkans News Agents), Tiran, 2005.
“Islam, Media en de Wrouw”, Islam&de rol van de Vrouw, Eurasia Foundation, Den Haag, Holland, 12 March 2005.
“Terrorisme en de invloed ervan op het leven van een mens en het belang van het vormenvan veerzame oorden in de weredvrede”, Stivhing ANNIFER, SEVA Educatif Centrum, 11 March, Den Haag, Deventer, Netherland, 2005.
“The Meaning Problem In The Religious Publications”, Second. International Religious Publications Congress, 31 October-2 November, Ankara, 2004.
“AB ve Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Türkiye”, Urfa, Denizli, Balıkesir, Ankara, AK Parti Kadın Kolları Konuşmaları, 2005.
“Medya ve Kadın”, 1.Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, 3 Mayıs, Hilton Oteli, İstanbul, 2005.
“Popüler Kültüre Yorumcu Yaklaşım” V. Türk Kültürü Kongresi, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, 17-21 Aralık, Başkent Öğretmenevi, T.C.Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2002.
“Toplum Asasının Kırılması” Adana Kültür Merkezi, 23 Nisan 2002.
“21. Yüzyılda Türk Gençliği ve Üniversite”, Gençlik Paneli, Trabzon Atatürk Kültür Merkezi, 19 Mayıs, Trabzon, 2001.
“Herkes Kendi Evinde: Film Analysis and The Turkish Identity in Europe” The Second Turkish Movies Week, Frankfurt, Germany, 2001.
“Avrupa’da Kadın Olmak“ Buitenlandse Vrouwen in De Europese Maatschappij, Internationale Vrouwendag, 11 March, Den Haag, Netherland, 2000.
“Teknoloji/Ekonomi Değerlendirmeleri” 1.İletişim Kongresi, Çırağan Sarayı, 1-3 Mart 2000, İstanbul
“The Large Size Image In Americanization Process”, 24th Annual American Studies Seminar, Communicating America: Media, Culture and Nation of the Age Information, October 20-23, Hotel Dedeman, Cappadoccia, 1999.
“The Young European Turkish People and the Narcotics Threat” No Drugs! Panelle, 16 May, Gorinchem and Amsterdam, Netherland, 1997.
“Kadınların Sosyal ve Siyasal Hayattaki Temsili” Türk Kadınlar Birliği(KA-DER) Pendik Şubesi, Pendik Atatürk Kültür Merkezi, 11 Aralık, İstanbul, 1999.
“Modern Dünyada İletişimin Rolü ve İletişim Problemi” Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 11 Aralık, İstanbul, 1999.
“Toplumsal Yapıda Kimlik Arayışları” VI.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Eylül, 1990.

ORGANİZASYONLAR & DANIŞMANLIKLAR
2011 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Bilim Ve Değerlendirme Kurulu Üyesi
“Demokrasi Okulu”, Cordaid & Tarih Tabiat Vakfı, 2003.
“Middle East: Chaos or Order?”, International Conference, 2003.
“Woman Initiation”, Workshop, Berlin, Germany, 2004.
“Kentim İstanbul”, Üst Kurul Üyesi.
– 2003-2006 AK Parti Yerel-Genel Seçim Kampanyası İletişim Danışmanı, Arter Ajans.

PROJELER
(Proje Yöneticisi)Bir Sosyal Sermaye Olarak Gaziantep’te Komşuluk ve Komşuluk İlişkileri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi & GENAR, Gaziantep, 2014.

ÖDÜLLER
“Yaşam Boyu Başarı” Ödülü, Avrupa Gazeteciler Derneği, 2008 Medya Oscarları.
“Science Research Reward”, “The New Generation Turkish Youngsters in Europe (Identity and Adjustment Problems)”, Ludwigshafen, Frankfurt, Germany, 27.10.2001.
“Türkiye’deki Başarılı 100 Kadın”, Bayrampaşa Belediyesi, 2001.

CV Görüntüle

Görsel İletişim Tasarımı

Prof. Dr. Gül Rengin KÜÇÜKERDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı
Doktora İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta grengin.kucukerdogan@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

– Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı (2018-…)
Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Description fonctionnelle d’un idiolecte: L’Arménien Istanbouliote – Etude Phonologique (İstanbul Ermenicesinin Bireysel Dil Düzleminde İşlevsel Yöntem Aracılığıyla Betimlenmesi- Sesbilimsel İnceleme), Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, 1993

Doktora Tezi Başlığı:
Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel İletinin Çözümlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul  Üniversitesi, 1999

Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Okutman Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1990-1998
Okutman Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1998-1999
Dr.Okutman Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1999-2002
Yar.Doç.  İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) 2002    –  Nisan 2003
Doçent İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi    İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) Nisan 2003- Mayıs 2009
Profesör İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi    İletişim Sanatları Bölümü (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) 7 Mayıs 2009

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri  :
6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

– Osman Onur Salkım, “Açıkhava reklamlarında yaratıcı strateji kullanımı: Reklam masajları ve marka etkileşimi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, Haziran 2017.
– Aysel Düzgün, “Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi: EEG (Elektroensefalografi) yöntemi uygulaması, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2016.
-Dilek Ölmez, “Aile içi etkili iletişimde drama teknikleri ve NLP uygulamaları”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2016.
– Şennur Alpkaya, “Marka İletişimi Bağlamında Marka Kimliği Yaratımı ve Marka Çağrışımları: Türk Aile İşletmeleri Uygulama Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2015.
– Didem Yengin, “Tüketim Kültürünün Aracı Olarak Reklamlarda Nesneleşen Birey ya da Bireye Dönüşen Nesne”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs 2014.

 • Sema Gümüş, “Markaların Ulusal Düzlemde Yaratılması, Korunması Süreci ve Örnek Uygulamalar, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs 2014.

– Barbaros Arif Özcan, “Kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde iletişim etkinlikleri ve uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) uygulama örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2014.
– Berna Küçük,  “Görsel İletişim Tasarımı Açısından Sanatsal ve Kültürel Afişlerin Çözümlenmesi: Uluslararası İstanbul Caz Festivali Afişleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
– Berna Çağırıcı, “Kurum Kimliği ve Göstergelerle Aktarımı: Yerelden Globale Türk Hava Yolları Reklamları Söylem Çözümlemesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
– Zuhal Gülhan Ural, “Kurumsal İletişim Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
– Belgin Yazıcı, “Reklam İletilerinde Türk Dili Kullanımı ve Uygulamadaki Dil Yanlışları”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
– Erkan Bulut, “ Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
– Ozan Kırtay, “Reklam İletilerinde Mizah Kullanımı: Öğeler, Teknikler, Uygulama Örnekleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
– Uğur Baloğlu, “Tiyatro Yapıtlarının Sinemaya Uyarlanmasında Anlatısal ve Yapısal Değişiklikler: William Shakespeare’in Hamlet’in Filmsel Uyarlama Örneği”,  İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarım Anabilim Dalı, 2012.
– İlkay Tuzcu Tığılı, “Film Afişleri Tasarımında Göstergeler: Prof.Yurdaer Altıntaş’ın Film Afişleri Çözümleme Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
– Metin Kilik, “Kurum İmajı ve Lider Etkileşimi:Sivil Toplum Kuruluşları Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
– Begüm Aylin Güven, “Toplumsal Sorunların Çözümüne Yönelik Hazırlanan Reklam Kampanyaları: Anlatısal ve Tematik İleti Çözümleme Örnekleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarım Anabilim Dalı, 2011.
-Seda Aktaş, “Bir Yeni Roman Uyarlaması Olan ‘Saatler’ Filminde Metinlerarasılık ve Göstergelerarasılık”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İletişim Tasarım Anabilim Dalı, 2011.
-Berna Ekim, “Görsel İletişim Tasarımı Açısından Dergi Kapak Tasarımları: Elele Dergisi Kapak Tasarımları Çözümlenmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2011.
-Şenay Tanrıvermiş, “Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2007.
– Zeynep Oktuğ, “Freud’un Kişilik Birimleri İd-Ego-Süperego ile Reklam İletisinin İzleyici Üstünde Yarattığı Etkiler Arasındaki Bağlantı: Magnum, Kalbim Benekol ve Lösev Reklamları Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Kültür Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2007.
– Esra Özdemir Ersoy, “Marka Konumlandırması ve Arçelik Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2006.
– Ruşen Tanrıbilir, “Avrupa Birliği Ülkelerinin Siyasal Partileri ve Siyasal Görselleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006.
– Pelin Ulusavaş, “Kişilerarası İletişimde Eyleyenler İlişkisi”, İstanbul Kültür Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2005.
– İlke Çaptuğ,  “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Kullanılan Bir Ortam Olarak İnternet”, İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü  İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2005.

7. YAYINLAR:
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
7.1.1.Küçükerdoğan, R., (Zeybek, I.,Ekin V. ile ) (2011). “The Global Advertising Of A Local Brand Turkish Airlines Campaign”, TOJDAC (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication), 1(1), 40-50, (Yayın No: 302499)
7.1.2.Küçükerdoğan, R., (2011). “Dilinizden Utanmayın Reklam Kampanyasının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi”. TOJDAC (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication), 1(1), 26-34, (Yayın No: 305001)
7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
7.2.1. Küçükerdoğan, R., , “Markalar, İmgeler ve Teknolojik Etkileşim: Duygular mı Teknoloji mi? Dijital Çağda Görsel ve Dilsel Reklam İletilerindeki İmgelerin Değişim/Dönüşümü”,  “Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü”, Uluslararası Sempozyum, 15-16 Mart 2018, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa,.
7.2.2. Küçükerdoğan, R., Zeybek, I, “İnşaat Firmalarının Reklamlarında Göstergeler Aracılığıyla Aktarılan Mekan ve Gerçeklik”-Is It Real? International Conference, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 8-11 Ekim 2013.
7.2.3. Küçükerdoğan, R., “Olmak ya da Görünmek: Medyada Kadın Temsili”,4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın”: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 04-06 Mayıs 2011, Cilt 1, ss:470-482.
7.2.4. Küçükerdoğan, R., Zeybek, I, Volkan, E., “ The Global Advertising of a Local Brand: Turkish Airlines Campaign”, International Conference “Vizuality 2011: Interactions of Creativity and İmages, Vilnius University, Litvanya, 08-09 Nisan 2011.
7.2.5. Küçükerdoğan, R., Küçükerdoğan, B., Zeybek, I, “ Festivals of colours: Ottoman miniature”, AIC 2007 Color Science for Industry”, Midterm Meeting of the International Color Association, Zhejiang University, China, 12-14 Temmuz 2007, ss:62-65.
7.2.6. Küçükerdoğan, R., Gündeş, S., Özden, D., “The Secret Language of Shadow Play”,  “Communication: Understanding-misunderstanding” Congress, University of Helsinki & International Semiotics Institute, , Helsinki,11-17 Haziran 2007.
7.2.7.Küçükerdoğan, R., Gündeş, S., “Kentin Arka Bahçesi…”Yoksa Rüya mı? Düşün Gerçekleşmesi, Destekleyici Öğelerin Olasının Temsilindeki Önemli İşlevleri”, VIIIème Congrès de l’AISV/IAVS Association Internationale de Sémiotique Visuelle “Culture  du visible” SEMIO, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 29 Mayıs- 2 Haziran 2007, Cil II, ss: 1141-1148.
7.2.8 Küçükerdoğan, R., Gündeş, S., Tuncel, B., “Dogville: Tek Yönlü Duygusal Zeka Başarıya Ulaşabilir mi?””, International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege University Faculty of Communication, 7-9 Mayıs 2007, ss: 325-335.
7.2.9Küçükerdoğan, R., Zeybek, I “Toplum, Töre  ve “Öteki”, 2nd International Conference in Communication and Media Studies, Communication in Peace/Conflict in Communication, Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication and Media Studies, 2-4 Mayıs 2007.
7.2.10. Küçükerdoğan, R.,  Zeybek, I, Küçükerdoğan, B., “Colour as Cultural Indicators During Ottoman Period”, Proceedings of the Interium Meeting of The International Colour Association AIC, Güney Afrika, 24-27 Ekim 2006, ss:81-84.
7.2.11. Küçükerdoğan, R., Gündeş, S., Küçükerdoğan, B, “Interculturalité dans les messages publicitaires en Turquie” (Türkiye’de yayınlanan reklam iletilerinde  kültürlerarasılık), 8ème Congrès de l’Associtiation internationale de sémiotique (Uluslararası Göstergebilim Derneği’nin 8.Kongresi), Session de Sémiotique de la publicité (Reklam Göstergebilim Oturumu), 9 Temmuz 2004, Lyon Lumière II, Lyon.
7.2.12.Küçükerdoğan, R., Gündeş, S., Sarı, N., Küçükerdoğan, B. ve Özden, B., “La temporalité  visuelle dans les miniatures de Surname-i Humayun”, 70. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada  Laval Üniversitesi, Signes des Temps, Temps, Temporalité et Historicité, Presses de l’Université de Laval, Québec, 2003.
7.2.13.Küçükerdoğan, R.,Güz, N., Sarı, N., Gündeş, S. ve Er, S.,  “Différents aspects du signe temporel dans le Coran”, 70. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada  Laval Üniversitesi, Signes des Temps, Temps, Temporalité et Historicité, Presses de l’Université de Laval, Québec, 2003.
7.2.14. Küçükerdoğan, R., Güz, N., Gündeş, S., Sarı, N. ve Küçükerdoğan, B., “La spatialité et l’identité d’une métropole: Istanbul”, SEMIO 2001 Kongresi,  Fransa – Limoges Üniversitesi,Sémio 2001. Des théories aux problématiques, Presses de l’Université de Limoges, Coll.Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, Haziran 2002.
7.3.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
7.4.1. Küçükerdoğan, R., “Anlatısal Yapı Çözümlemesi ve Reklam İletişiminde Anlatı Yerlemleri”, Dilbilim XXX (Tahsin Yücel Özel Sayısı), 2(30), (Kontrol No: 2925655), 2016, ss:5-17.
7.4.2. Küçükerdoğan, R., “Yeni Reklamcılık Yaratıcılık ve Sınırlar”, Arasıra Dergisi, 1(1), (Kontrol No: 303611) , 2008, ss:40-49.
7.4.3.Küçükerdoğan, R., (Tanrıbilir, R. ile), “Reklam İletileri: Reklam, Kültür ve Reklamda Renklerin Dili”, Arasıra Dergisi, Sayı 2, İstanbul, RYD yay., 2008, ss: 156-163.
7.4.4. Küçükerdoğan, R., (Tanrıbilir, R. ile) “İstanbullu Logolar”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Güncesi, Mart 2007, Cilt 5, Sayı 1, ss: 87-96.
7.4.5. Küçükerdoğan, R., “İstanbul’da Konutlar ve Konut Reklamları: “Tarabya Evleri” ya da “Butik Site”, “Sample City”, “Trend Plus”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Güncesi, Haziran 2007, Cilt 5, Sayı 1, ss:51-59.
7.4.6. Küçükerdoğan, R., (Güz, N. ile), “Göstergeküreler, Reklam ve “Öteki”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Güncesi, Ocak 2005, Cilt 3, Sayı 1,ss: 65-73.
7.4.7. Küçükerdoğan, R (Gündeş. S. İle), “Birey-Toplum Karşıtlığında Ekinsel Görecelik Değerler ve Aktörenin Filmsel Göstergesi – “Berlin in Berlin Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Güncesi, Nisan 2004, .Sayı:2, Cilt: 2, ss: 9-17.
7.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
7.5.1.Küçükerdoğan, R., (Gündeş, S. ile), “Televole’den Biri Bizi Gözetliyor’a, B.B.G.’den Ben Evleniyorum’a Kadın İmgesi”,Kadın Çalışmalarında- Disiplinlererası Buluşma, Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi, Üzeyir Garih Salonu, 2 Mart 2004.
7.5.2. Küçükerdoğan, R., “Medyada Aktörel Yaklaşımlar”,II.İletişim Kongresi,  İstanbul, 2002.
7.5.3.Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N., “Reklam İletisinin Tüketimi”, I.Ulusal İletişim Sempozyumu, Cilt III, 217-235, Ankara, 2000.
7.5.4.Er S., Küçükerdoğan, R., ve  Sarı, N., “Gençlik ve Kitle İletişim Araçlarında Etik”,I.İletişim Kongresi, 307-316, İstanbul, 2000.
7.6. Diğer yayınlar :
7.6.1. Yayımlanan Yapıt – Kitaplar:
7.6.1.1.Küçükerdoğan, R., Reklam Nasıl Çözümlenir? Reklam Göstergebilimine Giriş, Beta Yay., İstanbul, 2009.
7.6.1.2.Küçükerdoğan, R., Reklamda Kültürlerarasılık: Reklam İletişiminde Yerel-Küresel Göstergeler,Es Yay.,  İstanbul, 2008.
7.6.1.3.Küçükerdoğan, R., Reklam Söylemi, Es Yayınları, İstanbul, 2005.
7.6.1.4.Küçükerdoğan, R., (Güz, N., Sarı N., Küçükerdoğan, B. ve Zeybek I. ile birlikte), Etkili  İletişim Terimleri, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2002, 664 sayfa.
7.6.2. Uluslararası Toplantıda Sunulan Bildiri:
7.6.2.1.Küçükerdoğan, R., “La Presse Ecrite et Audio-visuelle protègent-elles suffisamment le droit de la famille et celui de la femme” (Yazılı ve Görsel-İşitsel Medya Kadının ve Ailenin Haklarını Yeterince Koruyabiliyor mu?), Balkan Kadınlar Birliği  Kongresi, Bükreş, Romanya, 11-15 Kasım 1993.
7.6.2.2.Küçükerdoğan, R., Sarı, N., Küçükerdoğan, B., Er, S. ve Tarhanyan, N., “Mise en opposition de deux mondes: Ephorie et dysphorie dans les publicités turques” (İki Dünyanın Karşıtlığı: Türk Reklamlarında Mutluluk ve Mutsuzluk Aktarımı), 71. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada Québec Üniversitesi, “Le plaisir des sens. Ephories et dysphories des signes(Anlamlarda Haz Aktarımı. Göstergelerle Mutluluk ve Mutsuzluk) konuluIX.Göstergebilim Kolokyumu, Presses de l’Université de Québec, Rimouski, 2004.
7.6.2.2.Küçükerdoğan, R., Gündeş, S., Küçükerdoğan, B., Tarhanyan, N. Ve Hünerli, S.,  “Le plaisir dans le cinéma contemporain turc. Figures érotiques” (Çağdaş Türk Sinemasında Haz. Erotik Betiler), 71. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada  Québec Üniversitesi, “Le plaisir des sens. Ephories et dysphories des signes(Anlamlarda Haz Aktarımı. Göstergelerle Mutluluk ve Mutsuzluk) konuluIX.Göstergebilim Kolokyumu, Presses de l’Université de Québec, Rimouski, 2004.
7.6.3. Yapıtta Bölüm Yazarlıkları:
7.6.3.1.Küçükerdoğan, R. (Kalafatoğlu Benian ile), “Faruk Atasoy: Reklamcılıkta Yöneticiliğin Kurucusu, Bir Marka Mimarı ve Strateji Uzmanı”, Reklam Ustaları II, ed: Müge Elden, (Basım Aşamasında)
7.6.3.2.Küçükerdoğan, R., “Dijital Dünyalar, Sosyalleşme ve Reklamlar, Sosyal Medyada Göstergeler, Reklamlar ve…”, Sosyal Medya Araştırmaları,Paloma Yay., Ed: Deniz Yengin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 526, ISBN:9786059200028, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2601695), 2015.
7.6.3.3.Küçükerdoğan, R., “Gerçek Güzellik” ya da “Gerçek Yalanlar” Reklamlar Aracılığıyla Tüketilen “Güzellik” ve Göstergeler”, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim,Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı,  ed.Ahmet Güneş, Konya, Literatürk Yayınları, Mayıs 2014, ss:48-70.
7.6.3.4.Küçükerdoğan, R., “Olimpiyatlar ve Kent Göstergeleri; İstanbul 2020 Tanıtım Filmi, Kültürel Göstergeler ve Anlam Aktarımı”, Türkiye’de Spor ve Medya,ed.Volkan Ekin, İstanbul, Köprü Kitapları, 2014, ss:264-287.7
7.6.3.5.Küçükerdoğan, R., (Kurt Gözde ile), “Reklam Kampanyası ve Kurumsal Hedefler” (Ünite 2), Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları, (ders kitabı), Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay., 2014, ss:2-19.
7.6.3.6.Küçükerdoğan, R., (Küçük Berna ile), “Reklam Kampanyalarında Planlama ve Ortamlar”, (Ünite 4), Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları, (ders kitabı), Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay., 2014, ss:2-19.
7.6.3.7.Küçükerdoğan, R., (Kahyaoğlu İrem ile), “Reklam Mesajlarında Duyusal Pazarlama ve Reklam Stratejileri”, (Ünite 6), Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları, (ders kitabı), Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay., 2014, ss:2-19.
7.6.3.8.Küçükerdoğan, R., (Kahyaoğlu İrem ile), “Reklam Mesajlarında Algı, Bilişsel Süreçler ve Cinselliğin Kullanımı”, (Ünite 7), Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları, (ders kitabı), Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay., 2014, ss:2-19.
7.6.3.9.Küçükerdoğan, R., “Siyasal İletişim, Lider İmajları, Göstergeler ve Çağrışımlar; Siyasal İletişim Sürecinde İkna Edici Göstergeler”, İletişim Ve…, ed.Ruken Özgül Kılanç, Es Yay., 2013, ss:241-250.
7.6.3.10.Küçükerdoğan, R., ve Küçük B.,“Reklam İletilerinde Kalitenin Göstergeleri: Reklam İletisi Tasarımında Görsel ve Dilsel Kalite”, Kalite Üzerine…, ed. Pelin Dündar,  Ankara, Nobel Yayınları, 2012, ss.15-26.
7.6.3.11.Küçükerdoğan, R., “Görsel İletişim, Göstergeler ve Anlam Aktarımı: Görsel İletide “Pencere” İmgesi”, Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması,ed. Doğan Günay ve Alev F. Parsa,  İstanbul, Es Yayınları,2012.ss.55-67.
7.6.3.12.Küçükerdoğan, R., “Televizyon Eğlendirir mi? Yoksa…”, Televizyon ve…, ed. Bülent Küçükerdoğan, Ankara, Ütopya Yayınları, 2010, ss:9-38.
7.6.3.13.Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N., “Fransız Yayın Kuruluşları”, Uluslararası İletişim, Ed.Doç.Dr.G.Öngören, 313-350, İstanbul, Der Yayınları, 1995.
7.6.4.Ulusal ve Sektörel Dergilerde Makaleler:
7.6.4.1. Küçükerdoğan, R., “İkonik Ambalajlar: Bir Pazarlama Aracı Olarak Ambalaj Tasarımı”, Brandmap Dergisi (11), 94-97, (Yayın No: 3511661), (2017).
7.6.4.2. Küçükerdoğan, R., (Başar Erol ve Düzgün Aysel ile) “Bir Düşünsen, Bir Algılasan bir de hatırlasan: Markaların Oluşumu”, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13-13, (Yayın No: 1356314), (2015)
7.6.4.3. Küçükerdoğan, R., (Başar Erol ve Düzgün Aysel ile), “Nöromarkanın Beyin Analizi”, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13-13, (Yayın No: 1356320), (2015)
7.6.4.4.Küçükerdoğan, R., Zeybek, I., “Türk Markalarında Renk Kullanımı ve Anlam”, Brandmap Dergisi, 2015, e-makale, ss:1-9, https://docs.wixstatic.com/ugd/6e6477_5c7b4f1cef074ec8bd7aa008e09bb881.pdf
7.6.4.5.Küçükerdoğan, R., (Başar Erol ve Düzgün Aysel ile), “Bilimsel Bir Araştırma: Beyinde Markaların Yürüyüşü ”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 13-13, (Yayın No: 1356320), (2015)
7.6.4.6. Küçükerdoğan, R., Zeybek, I., “Statü Göstergeleri ve Akıllı Telefonlar”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 13-13, 21 Ağustos 2015, (Yayın No: 1483).
7.6.4.7.Küçükerdoğan, R., Zeybek, I., “Görmek, Algılamak ve İkna Etmek”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 65, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mayıs-Haziran 2015, ss:30-37.
7.6.4.8. Küçükerdoğan, R., “Yeni Yılda Yeni Türkiye”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 63, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Ocak-Şubat  2015. ss:58-61.
7.6.4.9. Küçükerdoğan, R., “Değişik Kültürler ve Markalar”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 62, Grafik Tasarımı Ltd. Yay. Kasım – Aralık  2014. ss:24-27.
7.6.4.10. Küçükerdoğan, R., “Lüksün Dili Var mı? Lüks Markalar ve Grafiksel Anlam Aktarımı”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 61, Grafik Tasarımı Ltd. Yay. Eylül-Ekim 2014. ss:30-33.
7.6.4.11. Küçükerdoğan, R., (Zeybek Işıl ile). Türk Markalarında Renk Kullanımı ve Anlam”, BRAND AGE DERGİSİ, 1, (Yayın No: 303795), Şubat 2014, ss:65-70.
7.6.4.12. Küçükerdoğan, R., (Kahyaoğlu, İ. ile), “Sizin Halınız da Uçuyor mu? Halı ve Kilimde Motiflerin Dili”, Grafik Tasarım Dergisi, Temmuz-Ağustos 2014, Sayı:60, ss:20-24.
7.6.4.13. Küçükerdoğan, R., (Kahyaoğlu, İ. ile), “Kadına Özgü Simgeler ve Anlamları”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 58, Grafik Tasarımı Ltd. Yay. , Mart-Nisan 2014. ss:36-40.
7.6.4.14. Küçükerdoğan, R., (Kahyaoğlu, İ. ile), “Simgeler Evrensel Olabilir mi? Evrensel Simgeler ve Anlamları”,  Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 57, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Ocak-Şubat 2014, ss:72-78.
7.6.4.15. Küçükerdoğan, R., Küçük, B., “Sizin Burcunuz Ne? Burcunuz Sizi Aktarıyor mu? Burçlar ve Burç Simgeleri” Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 54, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mayıs-Haziran 2013, ss:40-44.
7.6.4.16. Küçükerdoğan, R., “Renklerin Dili: Renklerin Tatlar, Lezzetler ve Mekanlar Üzerindeki Etkileri, Grafik Tasarım Dergisi, sayı 53, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mart-Nisan 2013, ss:66-70.
7.6.4.17. Küçükerdoğan, R., “Bilgi Çağında Bilgiye Ulaşım ve Arama Motorları Logolar ve Aktardıkları: Google Örneği” Grafik Tasarım Dergisi, sayı 52, Grafik Tasarımı Ltd. Yay.,Ocak-Şubat 2013, ss:44-46.
7.6.4.18. Küçükerdoğan, R., “Yeni Bir Yıl Yeni Umutlar Yılbaşı, Yeni Yıl, Simgeler ve Anlamlar” Grafik Tasarım Dergisi, sayı 51, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Kasım-Aralık  2012, ss: 54-57.
7.6.4.19. Küçükerdoğan, R., “Olimpiyat Logoları. Olimpiyatlar ve Kent Göstergeleri”, Grafik Tasarım Dergisi, sayı 50, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Eylül Ekim 2012, ss: 36-41.
7.6.4.20. Küçükerdoğan, R., “Markaların Maskot Kullanımı ve Tüketiciyle Etkileşimleri”, The Brand Age Dergisi, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd. yay., Sayı:38, Mart 2012, ss:86-92.
7.6.4.21. Küçükerdoğan, R., “Bilgilendirici ve Yönlendirici Göstergeler Yönlendirme / Bilgilendirme Tasarımları”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 49, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Temmuz Ağustos 2012, ss:24-27.
7.6.4.22. Küçükerdoğan, R., “Para Birimleri ve Simgeledikleri”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 48, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mayıs- Haziran 2012, ss:12-15.
7.6.4.23. Küçükerdoğan, R., “Paralar, Renkler Ve Kültürel Göstergeler”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 47, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mart-Nisan 2012, ss:12-19.
7.6.4.24. Küçükerdoğan, R., “Kültürel Göstergeler ve Tasarımsal Aktarımlar; Ülke Bayrakları”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 46, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Ocak-Şubat 2012, ss:8-13.
7.6.4.25. Küçükerdoğan, R., “Kurumsal Görsel Kimlik Logo Etkileşimi; Logolardaki Göstergesel Değişimler Markalara Yeni Anlamlar mı Katmaktadır?”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 45, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Kasım-Aralık  2011, ss:34-42.
7.6.4.26. Küçükerdoğan, R., “Üniversite Logoları ve Kimlikleri; Siz Üniversitenizin Logosuna Hiç Dikkat Ettiniz mi?”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 44, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Eylül – Ekim 2011, ss: 64-69.
7.6.4.27. Küçükerdoğan, R., “Bilişimin Renkleri”, Gennaration (Sektörel dergi), Temmuz 2011.
7.6.4.28. Küçükerdoğan, R., “Markalar Zihnimizi Nasıl Yönlendiriyor? Logolardaki Biçimler ve Anlamları”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 43, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Temmuz – Ağustos 2011, ss:55-59.
7.6.4.29. Küçükerdoğan, R., “Tasarımda Renkler, Renklerin Dili ve Kurum Kimliğine Yansımaları”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 42, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Mayıs-Haziran 2011, ss:66-70.
7.6.4.30. Küçükerdoğan, R., “Siz Hala Aynı Logoyu mu Kullanıyorsunuz”, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 41, Grafik Tasarımı Ltd. Yay., Nisan 2011, ss:82-86.
7.6.4.31. Küçükerdoğan, R., “Otomobiller, Logolar ve Aktardıkları”, The Brand Age Dergisi, Sayı 21, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd. yay., Sayı:24, Ocak 2011, ss:101-103.
7.6.4.32. Küçükerdoğan, R., “Marka Sembolleri: Algı Her şeydir”, The Brand Age Dergisi, Sayı 1, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Şubat 2009, ss: 90-94.
7.6.4.33. Küçükerdoğan, R., “Siyasal Markalama Sürecinde Görsel Kimlik: Logolar, Çağrışımlar, Anlamlar”, The Brand Age Dergisi, Sayı 2, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Mart 2009, ss: 95-97.
7.6.4.34. Küçükerdoğan, R., “İnternet Devi Google’ın Logosu ve Aktardıkları ”, The Brand Age Dergisi, Sayı 3, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Nisan 2009, ss: 80-83.
7.6.4.35. Küçükerdoğan, R., “Marka Sembolü Kültüre Göre Değişiklik Gösterir mi?”, The Brand Age Dergisi, Sayı 4, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Mayıs 2009, ss: 84-88.
7.6.4.36. Küçükerdoğan, R., “Marka Kişiliği ve Göstergeler”, The Brand Age Dergisi, Sayı 5, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd. yay., Haziran  2009, ss: 80-84.
7.6.4.37. Küçükerdoğan, R., “Marka Sembollerinde Cinsellik ve Cinsellik Çağrışımları ”, The Brand Age Dergisi, Sayı 6, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Temmuz 2009, ss: 81-83.
7.6.4.38. Küçükerdoğan, R., “Marka ve Cinsellik Çağrışımları ”, The Brand Age Dergisi, Sayı 7, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Ağustos 2009, ss: 81-83.
7.6.4.39. Küçükerdoğan, R., “Marka Sembolü Olarak Kişiler”, The Brand Age Dergisi, Sayı 8, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd. yay., Eylül  2009, ss: 81-82.
7.6.4.40. Küçükerdoğan, R., “Bir Marka Nasıl Değerli Olur?”, The Brand Age Dergisi, Sayı 9, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd. yay., Ekim 2009, ss: 78-82.
7.6.4.41. Küçükerdoğan, R., “Kent Sembolleri Üzerine… Kentin İkonlarının Kent İmgesine Etkisi ve Marka Kent İstanbul”, The Brand Age Dergisi, Sayı 10, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Kasım 2009, ss: 80-84.
7.6.4.42. Küçükerdoğan, R., “Markalar, İkonlar ve Tanıdık Göstergeler: Maskot Kullanımı ve Marka ”, The Brand Age Dergisi, Sayı 11, İstanbul, Marka Fabrikası İletişim ve Reklam Ltd.  yay., Aralık 2009, ss: 84-88.
7.6.4.43. Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N., “Reklam İletişiminde Strateji Yaratımı”, İletişim Fakültesi Dergisi X, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yay., ss:421-429, (2000).
7.6.4.44. Küçükerdoğan, R.,“Reklam İletimi Açısından Hedef Kitle Çözümlemesi”, İletişim Fakültesi Dergisi,IX, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yay., ss:319-343, (1999).
7.6.4.45. Küçükerdoğan, R., “Bilgi Söylemi: Gerçeğin Etkileri Nelerdir?” ve “Discours de l’info: Quels effets de vérité? (Adı geçen metnin fransızcası), Çapraz Bakış Dergisi, Frankofoni Özel Sayısı, İ.Ü.İletişim Fakültesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi Ortak Yayını,ss:36-38, (1999).
7.6.4.46. Küçükerdoğan, R, (Sarı, N. ile), “Karşı Konulmaz Bir Güç:Görüntü”, İletişim Fakültesi Dergisi,  VIİ.Ü İletişim Fakültesi Yay., İstanbul, ss:203-209, (1997).
7.6.4.47. Küçükerdoğan, R., (Sarı, N. ile),”Sur la langue- Dil Üzerine Düşünceler “, İletim,Frankofoni Özel Sayısı,  İ.Ü İletişim Fak.Yay., 11- 12, (1997)
7.6.4.48. Küçükerdoğan, R., “Description phonologique d’un idiolecte: l’arménien istanbouliote”, YDEB, I, İ.Ü.Edebiyat Fak. Yabancı Diller Eğitim Bölümü Dergisi, ss:31-41, (1996).
7.6.4.49. Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N., “Can Çekişen Bir Meslek: Fransızca Öğretmenliği”,  İletim,İ.Ü.İletişim Fakültesi Gazetesi, 1992.
7.6.4.50. Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N., “Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısalcı Bir Çözümleme, Nazlı Kırmızı”, Sinema Yazıları, Yaz Dönemi, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yay., 111-112, (1992).
7.6.5. Çeviriler:
7.6.5.1. Küçükerdoğan, R., “Dünya Sanat Tarihi”  (I. Cilt çevirisi), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2 cilt, 521 sayfa, 2009.
7.6.5.2. Küçükerdoğan, R., “Bel Ağrılarının Fizyolojik ve Psikolojik Boyutları”(I.Bölüm),PDR Dergisi (İ.Ü. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D. Dergisi), 5, 18-19(2002). (Yazının II.BölümüPDR Dergisi, 6’da yayınlanacaktır.)
7.6.5.3. Küçükerdoğan, R. ve Küçükerdoğan, B., “Sinema: Düş Fabrikası”,  http://www.istanbul,edu.tr/iletişim/sinema/yazilar/dus.htm,06.04.2001.
7.6.5.4. Küçükerdoğan, R., Sarı, N., “Sakın Televizyondan Korkmayın!”, 4.Boyut,7, İ.Ü İletişim Fak. Yay., 84-87 (1994).
7.6.5.5. Küçükerdoğan, R., Sarı, N., “Emir Kusturica ile Başbaşa”, Sinema Yazıları, Yaz Dönemi, İ.Ü.İletişim Fak. Yay., 57-62 (1993).
7.6.5.6. Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N.,  “Dehanın Gerçek Yüzü”, İletim, İ.Ü.İletişim Fak.Yay.,  1993.
7.6.5.7. Küçükerdoğan, R. ve Küçükerdoğan B., “Frankenstein Dracula’ya Karşı”, İletim, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yay., 1993.
7.6.6. Gerçekleştirilen Seminerler, Sunuşlar:
7.6.6.1. “Etkili İletişim”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Oditoryum,Kariyer Şöleni Etkinliği, 24 Nisan 2018.
7.6.6.2. “Reklamın Başladığı Yerde PR Biter mi?”,  Kadir Has Üniversitesi, 14.11.2012.
7.6.6.3. Küçükerdoğan, R., “İletişim ve İletişim Sürecindeki Engelleyiciler”, Birleşik Harekette Basın Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Oluşturma – İletişim ve Yazılı Anlatım Konulu Eğitim İzlencesi,Harp Akademileri Komutanlığı, 4 Ekim 2002.
7.6.6.4. Küçükerdoğan, R., “İletişim Çatışmaları ve Empati I – II”, Halkla İlişkiler ve İletişim konulu Eğitim Programı,Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Temmuz 2001 ve 19 Temmuz 2001.
7.6.6.5. Küçükerdoğan, R., “Etkili İletişim Sürecinde Engelleyici ve Destekleyici Ögeler”, Birleşik Harekette Basın Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Oluşturma – İletişim ve Yazılı Anlatım Konulu Eğitim İzlencesi,Harp Akademileri Komutanlığı,4 Ekim 2000.
7.6.6.6. Küçükerdoğan, R., “Etkili İletişim Sürecinde Engelleyici ve Destekleyici Ögeler” adlı verilen seminerin uygulaması,Birleşik Harekette Basın Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Oluşturma – İletişim ve Yazılı Anlatım Konulu Eğitim İzlencesi,Harp Akademileri Komutanlığı, 5 Ekim 2000.
7.6.6.7. Küçükerdoğan, R., “İletişim ve İletişim Sürecinde İkna”, Birleşik Harekette Basın Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Oluşturma – İletişim ve Yazılı Anlatım Konulu Eğitim İzlencesi,Harp Akademileri Komutanlığı, 7 Ekim 1999.
7.6.6.8. Küçükerdoğan, R., “İletişimde Dil Kullanımı ve Türk Dili”, Birleşik Harekette Basın Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Oluşturma – İletişim ve Yazılı Anlatım Konulu Eğitim İzlencesi,Harp Akademileri Komutanlığı, 6 Ekim 1999.
7.6.6.9. Küçükerdoğan, R., “Göstergebilimsel Yöntemle Reklam Çözümlemesinde Tutku Kullanımı I-II”, İ.Ü. İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1998-1999 Doktora programındaki “Etkili İletişim” adlı derste, 2 Mart 1999, 8 Haziran 1999.

 

7.6.6.10. Küçükerdoğan, R. (Sarı, N. ile), “Göstergebilimsel Yöntemle Reklamda Görüntü Çözümlemesi”, İ.Ü..Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Kitaplığı, 13 Şubat 1998.
7.6.6.11.Küçükerdoğan, R. ve Sarı, N., “Göstergebilimsel Yöntemle Reklamda Görüntü Çözümlemesi ve Reklam Çözümleme Örneği I-II”,İ.Ü. İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1997-1998 Doktora programındaki “Etkili İletişim” adlı derste, 24 Aralık 1997, 7 Ocak 1998.
7.6.7. Davet Edilen Televizyon Programı:
7.6.7. NTV, “ Bana Söz Ver” Programı, 6 Kasım 2012.
7.6.7. Habertürk  “Akademik Vizyon” Programı, 25 Mayıs 2010.
7.6.7. TV8  “Sınav Günlüğü” Programı, Temmuz 2008.
7.6.7. SKY Türk  “Cevap Anahtarı” Programı, Temmuz 2006.
7.6.7. SKY Türk  “Üniversite Yolunda 2005” Programı, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi  Stüdyoları, 2-3 Nisan 2005.
7.6.7. GaziantepOlay TV “Eğitimin Yükselişi” Programı, 10 Mart 2005,
7.6.7. 51 yerel kanalda yayınlananÜniversite Yolunda 2004” Programı, İKÜ Sanat ve Tasarım Fak. Stüdyoları, Sanat ve Tasarım Fakülteleri Tanıtımı, 31 Mayıs-6 Haziran 2004.
7.6.7. “Liderlerin Mitinglerdeki İmgeleri” başlıklı konuşma,
Skyturk ve Star24 ana haber, 21.10.2002
NTV ve CNNTürk Sabah ara haber bülteni, 22.10.2002.
7.6.8. Çalışmalara Yapılan Atıflar:

 1. https://bianet.org/bianet/siyaset/14065-imaj-herseydir-siyaset-hicbir-sey, 4.8.2017
 2. Tamer Kütükçü, “İş Dünyası İletişim Rehberi” (Kitap), Ötüken Yay., Eylül 2015,
 3. Öğr.Gör. Cihan BECAN “Yeni (Duyuşsal) Reklam İletileri Bağlamında “Göstergeler kumak: Göstergebıilimsel Yöntemden Yararlanark Bir Reklam İletisi Çözümlemesi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan-Eylül 2012, Sayı:4, ss:36-48.
 4. http://reklamakademisi.com/ikinci_donem/2-5.doc, Ders Notları.
 5. Göksel Göker, Adem Doğan,YEREL SEÇİMLERDE ADAY MERKEZLİ SİYASAL REKLAMLAR (ELAZIĞ ÖRNEĞİ, e-Journal of New World Sciences Academy, 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4C0049 http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_1664/1664_57206.pdf
 • Reklam Nasıl Çözümlenir? Reklam Göstergebilimine Giriş, (Beta Yay., İstanbul, 2009) kitabına yapılan atıflar:
 1. Feyyaz Bodur, Fotoğrafla İletişim, Konya, Tablet Kitabevi, 2010, ss:32-33.
 2. Üner Üsterman, Açıkhava Reklamcılığı ve İmgesel Yaklaşımlar, İkinci Adam yayınevi, 2010.
 3. Elden Müge, Bakır Uğur, Reklam Çekicilikleri, İstanbul, İletişim yay., 2010, s.181.
 • Reklam Söylemi başlıklı kitabıma yapılan atıflar:
 1. Tatlı, Erdem, “Reklam Filmlerinin Evriminde Düşünsel Bir Dönüşüm: Apple 1984”,  İstanbul Kültür Üniversitesi  İletişim Sanatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, s. 21, 33
 2. Oktuğ, Zeynep, “Freud’un Kişilik Birimleri İd-Ego-Süperego ile Reklam İletisinin İzleyici Üstünde       Yarattığı Etkiler Arasındaki Bağlantı: Magnum, Kalbim Benekol ve Lösev Reklamları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Kültür Üniversitesi  İletişim Sanatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, s. 19, 23, 25.
 3. Ilıcak, Güzin, “Marka Yönetimi Örnek Leica Fotoğraf Makinesi”, ”, İstanbul Kültür Üniversitesi  İletişim  Sanatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007,  27.
 4. Tanrıbilir, Ruşen, “Avrupa Birliği Ülkelerinin Siyasal Partileri ve Siyasal Görselleri”,İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, s.20.
 5. Zeybek, Işıl,İknanın Yolları,İstanbul, Es Yay., 2007, s.45
 • Etkili İletişim Terimleri başlıklı kitabımına yapılan atıflar:
 1. Ilıcak, G., “Marka Yönetimi Örnek Leica Fotoğraf Makinesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi  İletişim Tasarımı Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, ss: 10, 237, 277.
 2. Tatlı, E., “Reklam Filmlerinin Evriminde Düşünsel Bir Dönüşüm: Apple 1984”,  İstanbul Kültür Üniversitesi  İletişim Sanatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, s.21.
 3. Oktuğ, Z., “Freud’un Kişilik Birimleri İd-Ego-Süperego ile Reklam İletisinin İzleyici Üstünde Yarattığı Etkiler Arasındaki Bağlantı: Magnum, Kalbim Benekol ve Lösev Reklamları Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Kültür Üniversitesi  İletişim Sanatları Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, s. 20, 21, 23.
 4. Tanrıbilir, R., “Avrupa Birliği Ülkelerinin Siyasal Partileri ve Siyasal Görselleri”,İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, ss: 13, 26, 34, 35, 39, 48.
 5. Çöklü, Ece, Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi, İstanbul, Set-System Yayıncılık, 2004, s.16 ve 22.
 6. Ülger, Billur, İletişim ve Halkla İlişkiler, İstanbul, Der Yayınları, 2003, s.102 ve 140.
 7. Çamdereli, Mete,Yönetişim ve Reklam İletişimi, Çizgi Kitabevi, Konya, s.15.
 8. Doğan, Kadir Caner ve Fuat Ustakara, “KamudaBir Yapılanma Dönüşümü Olarak E-Devlet ve E-Yönetişim İlişkisi Üzerine” Global Journal of Economics and Business Studies, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, ISSN:2147-415x, 2013 Bahar, Yıl:2, Sayı:3, s.2-3.
 • Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki Bildiriye Atıf:
 1. “Biri Kadınları Aşağılıyor”,

http://www.e-kolay.net/kadin/ana_detay.asp?PID=1&859&HID=1&haberID=185459.

 1. “Reyting Almak Uğruna Kadınlar Aşağılanıyor”, Milliyet Gazetesi, 11 Nisan 2004, s.22.
 • 10.2002 tarihinde Skyturk ve Star24 ana haber; 22.10.2002 tarihinde NTV ve CNNTürk Sabah ara haber bülteninde yayınlanan “Liderlerin Mitinglerdeki İmgeleri” başlıklı konuşmama yapılan Atıf:
 1. Kemal Ertan, “Yorum- Liderler”, SkyHaber, Yorum Sayfası, 21.10.2002, http://www.skytv.com.tr/SkyHaber/Yorum/2002/10/21.htm
 • Doktora Tezime Yapılan Atıflar:
 1. Feride Akım,“Reklamlarda Kanıtlama ve İkna Söylemi”, İ.Ü.İletişim Fakültesi Dergisi, ss:261-269.
 2. Zeybek, I., Duru, H., “Nasıl Davranmalıyım? Nasıl Giyinmeliyim? Kimliğim ve Ben”, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, No:59, 2007, s.47.
 3. Doç.Dr.Mete Çamdereli, Yönetişim ve Reklam İletişimi, İstanbul Belediyesi Afişleri, Konya, Çizgi Kit., 2002, s.74.
 4. Doç.Dr. Ergün Yolcu, “Hedonism at Advertising”, İletişim FakültesiDergisi,Sayı:XI, 2001, s.409.
 5. Gülnur Gülner, “Sanal İletişim Ortamlarında Dilsel Kullanım: “Chat Dili” Çözümlemesi”, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001, s.137.
 6. Zeynep Altan, “Reklamın Gündelik Yaşamdaki Eyletim İşlevi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000, s.30,s.64, s.81, s,135.
 7. Halime Yücel, “Televizyon Reklamlarında İnsan ve Nesne İlişkisi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul, 2000, s.11.
 8. Metin Çelik, “Reklamda Tüketicinin Yönlendirilmesi”, ”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Tv-Sinema Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2000, s.38, s. 75.
 9. Işıl Zeybek, “Topluluğa Seslenme: Tüsiad, Müsiad Örneği”, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2000, s.55.
 10. Nilüfer Sarı, “Devingen Reklam Görüntülerinde Tutku Öğeleri Aracılığıyla Cinsellik Kavramının Aktarımı ve Çözümlenmesi”, in İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:9, 1999, ss:350-351.
 • 9-11 Mayıs 2001’de Lütfü Kırdar Kongre Salonu’nda yapılan II. İletişim Kongresindeki “Medyada Aktörel Yaklaşımlar” adlı bildirime atıf:
 1. Gülgün Feyman, “Medya ve Sorumluluk” üzerine konuşma, Türk Hukukçular Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, 28 Mayıs 2001.
 • 3 Mayıs 2000 tarihinde I. Ulusal İletişim Sempozyumu’nda sunulan (Sarı N. ile), “ Reklam İletisinin Tüketimi” adlı bildiriye atıf:
 1. Zeynep Altan, “Reklamın Gündelik Yaşamdaki Eyletim İşlevi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıım ve Halkla İlişkiler Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001, s.52. 
 • The Global Advertising of a Local Brand In Terms of Analyzing ThE Visual Content: Turkish Airlines Globally Yours Advertising Campaign”adlı makaleme atıf:
 1. Deniz Maden, “The Concept of Brand CultureÇ A Qualitative Analysis Directed to Turkish Airlines” adlı Mediterranean Journal of Social Sciences tarafından yayınlanan makale, Vol:4 No: 10, October 2013. 
 1. Projelerde Yaptığı Görevler :
  • “Baba Beni Okula Gönder”(BBOG) Projesi, Yardım Müzayedesi, Sosyal Sorumluluk Projesi, Milliyet & İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Ortak Projesi, Proje Yürütücüsü, 2006.
 • “La Télévision et L’Enfant” (Televizyon ve Çocuk), (Gündeş, S. Yön. Er, S., Sarı, N. ve Kamiloğlu, F. ile) istanbul.edu.tr/iletisim, Proje Yürütücüsü, 2000.
 1. İdari Görevler :
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan  ve  Dekan Vekilliği (12 Ocak 2015 –  28 Haziran 2017)
 • İKÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (22 Ekim 2009 – 22 Ekim 2012- 2015)
 • İKÜ Stratejik Planlama Komisyon Üyesi, 11 Ocak 2010.
 • İKÜ ADEK (Akademik Değerlendirme ve Koordinasyon) Komisyon Üyesi (2008-2009)
 • İKÜ ADEK (Akademik Değerlendirme ve Koordinasyon) Komisyon Üyesi (2007-2008)
 • İKÜ Yabancı Dil Danışma Kurulu Üyesi (2006)
 • İKÜSEM Yönetim Kurulu Üyeliği ( 2009-2012-2015- 2017)
 • İKÜ Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyeliği (2005-2012-2015)
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bölüm Başkanlığı (16.11.2012 – 19 Ocak 2015)
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi  (Kasım 2007- 2010 -2017)
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı (18.01.2005-Kasım 2007) – (10 Haziran 2008- 01.08.2010) -(01.08.2010- 01.08.2013 / 1.08.2014 –  12 Ocak 2015 )
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (25.11.2002 – Kasım 2007). (13.10.2003) – (Kasım 2007)-   (2009- 2015)
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Kültürel Sanatsal Etkinlikler Komisyon Üyesi (2007)
 • İKÜ Tez Yazım Kılavuzu Komisyon Üyesi (8 Nisan 2004).
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları BölümüBölüm Başkan Yardımcılığı (9.10.2003)
 • İKÜ Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyesi (25.11.2002 – 17.10.2003 – Kasım 2007).
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Erasmus Programı Fakülte Temsilcisi (04.01.2003 – 2005).
 • İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Düzenleme Kurulu Üyeliği (2002 – 2013- 2015 – 2017)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

 • Uluslararası Görsel Göstergebilim Derneği (Association Internationale de Sémiotique
 • Visuelle) – Başkan Yardımcılığı
 • Québec Göstergebilim Okulu (Société Sémiotique de Québec)
 • Uluslararası Göstergebilim Derneği (Association Internationale de Sémiotique)
 • Fransız Göstergebilim Derneği (Association Française de Sémiotique)
 • İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)

10.1. Yayın Kurulu Üyelikleri:

 1. “Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf”, Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2017.
 2. “Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları”, Ders Kitabı, Editörlük, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2014.
 3. TOJDAC (The Turkish Online Journal of Design Art And Communication) Editör
 4. VISUALIST 2012 Genel Koordinatörü ve Bilim Kurulu Üyesi
 5. BAMM Yayınları Yayın Kurulu Üyeliği
 1. Ara Sıra Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği
 1. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi, Bilimsel Kurul Üyeliği, 2007.
 1. E-Sözce Hakemli Bilimsel Elektronik Dergi’de Yayın Kurulu Üyeliği , İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2006.
 1. İ.Ü. İletişim Fakültesi Ulusal İletişim KongresiBildiri Kitapçığı Yayına Hazırlık Komitesi, 2000.
 1. Ydeb I, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları, Yazı İşleri Sorumlusu, 1996(Mayıs).
 2. İ.Ü. İletişim Fakültesi’nde Düzenlenen Dilbilim KurultayıDüzenleme ve Yürütme Kurulu ve VIII. Dilbilim Kurultayı Kitapçığı Yayın Kurulu Üyesi,1994(26-28 Mayıs).

11.Ödüller:

12.Son Üç Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016

 

Güz  Bahar Göstergebilim ve Uygulamalar (Y.Lisans)

Göstergebilim ve Medya Okumaları (Y.Lisans)

İletişim Metinleri Çözümlemeleri I – II

Uluslararası Reklamcılık

Reklam Dili Çözümlemesi

Göstergebilim

Görsel Göstergebilim

Seminer IV

Seminer V

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

9

10

10

10

25

80

80

80

80

2016-2017

 

Güz  Bahar Göstergebilim ve Uygulamalar (Y.Lisans)

Göstergebilim ve Medya Okumaları (Y.Lisans)

Kişilerarası İletişim

Uluslararası Reklamcılık

Reklam Dili Çözümlemesi

Göstergebilim

Görsel Göstergebilim

Seminer IV

Seminer V

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

0

0

0

0

1

0

0

0

0

9

10

80

25

25

80

80

80

80

2017-2018 Bahar Retorik

Kültürlerarası İletişim

Etkili İletişim

4

2

2

0

0

0

20

20

20

 

 1. Diğer:

Üniversite Dışı Görevler:

 1. AISV/ IAVS (International Association of Visual Semiotic) (Uluslararası Görsel Göstergebilim Derneği) Başkan Yardımcılığı
 2. Kanal E ‘de yayınlanan “Ekin RüzgarıKültür-Sanat Programı Yapımcılığı
 3. 1993-1996 arasında Türkiye Radyo Televizyon Kururmu (TRT) Yayın Planlama ve Koordinasyon Dairesi’nde “Uzman”kadrosunda görevlendirme. 

Atama Raporları:

Profesörlük Kadro Atama Raporları (bazıları):

–      Prof.Dr.Uğur Batı, Okan Üniversitesi, 2017.
–      Prof.Dr. Banu Baskan Karsak, Galatasaray Üniversitesi, 2017.
–      Prof.Dr. İzzet Bozkurt, Üsküdar Üniversitesi, 06.03.2013.
–      Prof.Dr. İzzet Bozkurt, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 14.09.2011.

Doçentlik Kadro Atama Raporları (bazıları):

 • Ceyda Deneçli, Nişantaşı Üniversitesi, 2017.
 • Volkan Ekin, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2015.
 • Zuhal Özel Sağlamtimur, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü., 09.02.2012.

Yardımcı Doçentlik Kadro Atama Raporları (bazıları):

–      Dr.Dr. Dinçer Atlı, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, 14.03.2013.
–      Dr. Çiğdem Şahin, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, 11.03.2013.
–      Dr. Nihal Toros Dapıapıs, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri ve Medya, 15.03.2013.

Jüri Üyelikleri (bazıları):
Doktora Jüri Üyelikleri (bazıları):
–      Zeynep Lembet, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık Anabilim Dalı, 06.02.2014.
–      Dilek Hamide Eyüboğlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Halkla İlişkiler Bilim Dalı 26.03.2013.
–      Elif Engin, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi, 31.01.2013.

Yüksek Lisans Jüri Üyelikleri (bazıları):
–      Seda Curga, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 28.02.2014.
–      Hicran Özlem Ilgın, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 13.01.2014
–      Yakup Sağıroğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 13.09.2013.
–      Uğur Baloğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü, 27.01.2012.
–      Vildan Ekinci, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 19.11.2012.
–      Yağmur Yağız, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 28.11.2012.
–      Seda Aktaş, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümü, 01.07.2011.
–      Elvan Ünlü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 07.07.2010.
–      Elvan Ünlü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 05.03.2010.
–      Murat Kılıç, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 05.11.2009.
–      Alper Dinçel, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 29.09.2009.
–      Bülent Sezgin, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Yönetimi- Rejisörlük Bölümü, 10.08.2009.
–      Ahmet Zeki Orta, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 23.02.2009.
–      Güzin Tarhan, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 23.02.2009.
–      Serap Bozkurt, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 24.02.2009.
–      Ferrah Nur Dündar, İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü, 24.02.2009.
–      Ela Gürten, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Yönetimi Bölümü, 20.01.2009.

CV Görüntüle

Radyo, Televizyon, Sinema

Prof. Dr. Bülent Bahri KÜÇÜKERDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Fransız Dili ve Eğitimi
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema
Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Tv Sinema
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta bbahri.kucukerdogan@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı (2018-…)
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

İleri Televizyon Teknolojileri ve Yüksek Tanımlı Televizyon,  İstanbul  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Bölümü, Prof.Dr. Nükhet GÜZ

Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Radyo Yayıncılığında Yeni Yönelimler: Sayısal Ses İletimi, İstanbul  Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Sinema Bölümü, Doç.Dr.Simten GÜNDEŞ

5. Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Uzman İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü, İstanbul Üniversitesi 1993-2000
Uzman Dr. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü, İstanbul Üniversitesi 2000-2003
Yrd.Doç.Dr. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi 2003-2004
Doç.Dr. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi 2004-2011
Prof.Dr. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi 2011-2017
Prof.Dr. İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2018 –

 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

-Atasoy Duygu, Kübizmin Sinemaya Etkisi: Otomatik Portakal Filminin Çözümlenmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2014

-Bikiç Ahmet, Çizgisel Olmayan Kurgu Yaklaşımı, Kayıp Otoban Film Örneği, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2014

-Aydoğan Derya, Türk Romanında Dijitalleşme: E-Kitap, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2014

-Ferrah Polat Gülşah, “Bağımsız Sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesi’nin V.Propp Açısından Çözümlenmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2014

-Eyüp Ensar Tuğla, “Star Alliance Havacılık İttifakına Üye Hava Yollarının Logolarının Grafiksel Çözümlemesi: THY, South African Airways, Thai, Air Canada ve Air New Zeland örnekleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013

-Erdoğan, Devrim, “Görsel Dilin Kullanımında Reklam-Sinema Etkileşimi ve Reha Erdem Sinemasında Uygulama Örnekleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2009.

-Sahatçiu, Nil, “Çizgi Canlandırmanın Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarında Yabancı Dil Olarak İngilizcenin Ediniminde Kullanımı”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı,  2009.

-Üsterman, Ünal,  “Açıkhava Reklamcılığına İmgesel Yaklaşım: Tasarım –Etki Düzeyleri İncelemesi “, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı,  2009.

-Zengin, İbrahim,  “Sayısallaşmanın Türk Sinemasına Yansımaları: Gora Örneği”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006.

6.2.Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

7. Yayınlar

7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

7.1.1.Küçükerdoğan, Bülent & Yengin, Deniz. “Ethics in New Media: Bobiler.org” International Congress on Visual Culture-VISUALIST2012, July 2012, Visualist2012 Proceedidngs Book, Bologna (Italy): Medimond. ISBN: 978-88-7587-647-0, s.2-7. (Indexed in Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters-ISI)

7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

7.2.1.Küçükerdoğan, Bülent & Yengin, Deniz. “Ethics in New Media: Bobiler.org” International Congress on Visual Culture 2012-VISUALIST2012, March 2012, Visualist2012 Proceedidngs Book, 2012, s.763-768.

7.2.2.Küçükerdoğan, B., (Yengin D. ile), “The Use Of Colour In Digital Games”, International Colour Association Congress (AIC) (Uluslararası Renk Derneği) ve Zurich University of the Artstarafından düzenlenen “Interaction of Colour & Light in The Arts And Sciences” Kongresi, İsviçre-Zürih, 2011 (2011 Haziran ayında sunulacak)

7.2.3.Küçükerdoğan, B., (Hünerli, S. ile), “Çizgi Roman Uyarlaması:Son Osmanlı: Yandım Ali” Filminde Barış-Savaş Karşıtlığı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, “Communication in Peace/Conflict in Communication”, II.İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı, 2007

7.2.4.Küçükerdoğan, B., (Küçükerdoğan R., Zeybek I. ile),“Festivals of colours: Ottoman Miniatures”, International Colour Association Congress (AIC) (Uluslararası Renk Derneği) ve Zhejiang Üniversitesi tarafından düzenlenen “Color Science for Industry” Kongresi, Çin-Pekin, 2007

7.2.5.Küçükerdoğan, B., (Küçükerdoğan R., Zeybek I. ile), “Colour as Cultural Indicators During Ottoman Period”, Interim Meeting of International Colour Association, Johannesburg, Güney Afrika, 24-27 Ekim 2006.

7.2.6.Küçükerdoğan, B., (Küçükerdoğan, R, Gündeş, S. ile), “Interculturalité dans les messages publicitaires en turquie” (Türkiye’de yayınlanan reklam iletilerinde kültürlerarasılık), 8eme Congrès de l’Associtiation internationale de sémiotique (Uluslararası Göstergebilim Derneği’nin 8.Kongresi), Session de Sémiotique de la publicité (Reklam Göstergebilim Oturumu), 9 Temmuz 2004, Lyon Lumière II, Lyon (Özet yayınlandı)

7.2.7.Küçükerdoğan, B., (Sarı, N., Özden, D., Er, S., Hünerli, S. ile), “Erotisme dans les miniatures turques” (Türk Minyatürlerinde Erotizm), 71. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada Québec Üniversitesi, “Le plaisir des sens. Ephories et dysphories des signes(Anlamlarda Haz Aktarımı. Göstergelerle Mutluluk ve Mutsuzluk) konulu IX.Göstergebilim Kolokyumu, Presses de l’Université de Québec, Rimouski, 2004.

7.2.8.Küçükerdoğan, B.,(Küçükerdoğan, R., Sarı, N., Er, S., Tarhanyan, N. ile), “Mise en opposition de deux mondes: Ephorie et dysphorie dans les publicités turques” (İki Dünyanın Karşıtlığı: Türk Reklamlarında Mutluluk ve Mutsuzluk Aktarımı), 71. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada  Québec Üniversitesi, “Le plaisir des sens. Ephories et dysphories des signes(Anlamlarda Haz Aktarımı. Göstergelerle Mutluluk ve Mutsuzluk) konuluIX.Göstergebilim Kolokyumu, Presses de l’Université de Québec, Rimouski, 2004.

7.2.9.Küçükerdoğan, B., (Küçükerdoğan, R., Gündeş,S., Tarhanyan, N., Hünerli, S. ile),  “Le plaisir dans le cinéma contemporain turc. Figures érotiques” (Çağdaş Türk Sinemasında Haz. Erotik Betiler), 71. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada  Québec Üniversitesi, “Le plaisir des sens. Ephories et dysphories des signes(Anlamlarda Haz Aktarımı. Göstergelerle Mutluluk ve Mutsuzluk) konuluIX.Göstergebilim Kolokyumu, Presses de l’Université de Québec, Rimouski, 2004.

7.2.10.Küçükerdoğan, B.,(Küçükerdoğan, R, Gündeş, S., Sarı, N., Özden, D. İle), “La temporalité  visuelle dans les miniatures de Surname-i Humayun” (Surname-i Humayun Minyatürlerinde Görsel Zamansallık), 70. ACFAS “Science et Savoir” Kongresi, Kanada  Laval Üniversitesi, Signes des Temps, Temps, Temporalité et Historicité, Presses de l’Université de Laval, Québec, 2003.

7.2.11.Küçükerdoğan, B.,(Güz, N., Küçükerdoğan R.,, Gündeş, S., Sarı, N. İle)., “La spatialité et l’identité d’une métropole: Istanbul” (Bir Metropol Kimliği ve Uzamsallığı: İstanbul), SEMIO 2001 Kongresi,  Fransa – Limoges Üniversitesi, Sémio 2001. Des théories aux problématiques, Presses de l’Université de Limoges, Coll.Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, Haziran 2002.

7.3.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

7.4.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

7.4.1.Yengin, D. & Küçükerdoğan, B. (2011) “Evaluation of the Use of E-Government Application in Turkey as an E-Transformation Project” İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Numara: 7, İstanbul,  ss:91-106.

7.4.2.Küçükerdoğan, B., “Radyo Programcılığı Keyifli İştir!”, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, Sosyal Bilimler ve Sanat, Cilt 1, sayı 4İKÜ Yay., İstanbul, (2003)

7.4.3.Küçükerdoğan, B., “Sayısal Radyo Yayıncılığında Uydu Seçeneği: Amerikan Sirius, XM İstasyon Modelleri ve Radyoculuk Alanındaki Son Gelişmeler”,  İletişim Fakültesi Dergisi, XII, İ.Ü. İletişim Fak.Yay., İstanbul, 957-971 (2002).

7.4.4.Küçükerdoğan, B., “Sayısallaşmanın Radyo Teknolojisine Getirdiği Yenilikler”,  İletişim Fakültesi Dergisi, X, İ.Ü. İletişim Fak.Yay., İstanbul, 557-569 (2002).

7.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

7.5.1.Küçükerdoğan, B. (Dikmen, H.), “21.Yüzyılda Radyo ve Sayısal Alanda Gelişmeler”,II.İletişim Kongresi,  İstanbul, 2002.

 

7.6.Diğer yayınlar:

7.6.1.Yayımlanan Yapıt:

1.Küçükerdoğan B., Sinemada Kurgu ve Eisenstein, Hayalbaz Kitap, İstanbul, 2010

(Başlıca  araştırma eseri  )

2.Küçükerdoğan B., Yavuz T., Zengin İ., Video ve Film Kurgusuna Giriş, Es Yayınları, İstanbul, 2005.

3. Küçükerdoğan, B., Televizyondan Geçen Kültür ve Sanat Yolu,Es Yayınları, İstanbul, 2004.

4.Küçükerdoğan, B. (Küçükerdoğan, R., Güz, N., Sarı N., Zeybek, I. ile), Etkili İletişim Terimleri, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2002, 664 ss:107-130.

7.6.2.Yapıtta Bölüm Yazarlığı:

1.Küçükerdoğan, B., Yengin, D., “Eisenstein’ın Kurgu Kuramı” ed. Zeynep Özarslan, Sinema Kuramları 1, Beyazperdeyi Aydınlatan Kuramcılar, Su Yayınevi, 2013, ss:

2.Küçükerdoğan, B., “Yeni Medya Ve Radyonun Geleceği: Digital Radio Mondial (Drm)” ed. Deniz Yengin, Yeni Medya Ve…İstanbul, Anahtar Kitaplar, 2012, ss:60-73.

3.Küçükerdoğan, B., “Kaliteli Reklam İletisi Olur mu?: Televizyon Reklamları, Göstergeler ve Kalite Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”ed. Pelin Dündar, Rekabette Başarıya Giden Yol, Ankara, Nobel Yayınları, 2010, ss: 260-278.

4.Küçükerdoğan, B.,“ Kültür ve Televizyon”, ed. Bülent Küçükerdoğan, Televizyon ve…, Ankara, Ütopya Yayınları, 2010, ss:69-110.

5.Küçükerdoğan, B.,“ Şimdi Haberler! Televizyondaki Eyletim ve Sanallık”, ed. Bülent Küçükerdoğan, Televizyon ve…, Ankara, Ütopya Yayınları, 2010, ss:152-171.

6.Küçükerdoğan, B., “Radyo-Tv Kuruluşları Arasında Uluslararası Örgütlenmeler”, ed. G.ÖngörenUluslararası İletişim, Der Yayınları, İstanbul, 1995,ss: 225-247.

7.6.3.Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanan Kitap Editörlüğü: 

1.Küçükerdoğan, B. (ed.), Televizyon ve…, Ankara, Ütopya Yayınları, 2010

2.Küçükerdoğan, B. (ed.),  Gülmenin Sineması, Oğuz Makal, İstanbul, Hayalperest Yayınları, 2017 

7.6.4 Makaleler:
1. Küçükerdoğan, B., “Mültimedya Yayıncılığı Çağında Deneysel HDTV Programı: Geleceğin TV’si 201X”, İletişim Fakültesi Dergisi,  Vİ.Ü İletişim Fakültesi Yay., İstanbul, 1996, ss:119-122.
2. Küçükerdoğan, B., “Avrupa Yayın Birliği (EBU)”, İletişim Fakültesi Dergisi,  VIİ.Ü İletişim Fakültesi Yay., İstanbul, 1997, ss:175-201.
3. Küçükerdoğan, B., “TV5, Chaine de Télévision qui s’ouvre au monde”,  İletim, İ.Ü.İletişim Fakültesi Gazetesi, 1997, s.9.
4. Küçükerdoğan, B., “TV5, Fransa’nın Dünyaya Açılan Uluslararası Televizyon Kanalı”,  İletim, İ.Ü.İletişim Fakültesi Gazetesi, 1997, s.10.
5. Küçükerdoğan, B., “Uydu Yayıncılığında Son Gelişmeler ve Türkiye”, İletişim Fakültesi Dergisi,  VIIİ.Ü İletişim Fakültesi Yay., İstanbul, 1998, ss:317-326.
6. Küçükerdoğan, B., “İletişim ve Bilgi Toplumu Yüzyılımızın Anahtar Sözcükleri” ve “La société de l’information et de la communication” (Adı geçen metnin fransızcası), Çapraz Bakış Dergisi, Frankofoni Özel Sayısı, İ.Ü.İletişim Fakültesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi Ortak Yayını, 1999, ss:34-35.
7. Küçükerdoğan, B., “DVD’mi? O Artık Eskidi”, Cumhuriyet Bilim TeknikDergisi – 02.11.2007
8. Küçükerdoğan, B. (Yengin, D. İle), “Tehlike! Kart Paylaşımı”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi– 04.01.2008
9. Küçükerdoğan, B. (Erensoy, Ş. İle),”Kurgu’nun Tarihsel Gelişimi”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 145. Sayı – 17.03.2012
10. Küçükerdoğan, B. (Taş, P. İle),” Filmsel Gercekliğin Oluşturulmasında Anlatı Kurgusunun Rolü”,İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 146. Sayı – 17.08.2012
11. Küçükerdoğan, B. (Yengin, D. İle),” Kurgu ve Mekan 3 Boyutlu Mekan İllüzyonunun Yaratılması”,İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, Sayı.147 –  Ocak 2013
12. Küçükerdoğan, B. (Şimşek, G. İle),” Hollywood Sinemasinda Korku ve Ideoloji”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 148. Sayı – 2013/1 – Haziran 2013
13. Küçükerdoğan, B. (Şimşek, G. İle),” Projektör Saniyede 24 Kare Ateş Edebilen Bir Silahtır”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 149. – 2013/2 – Sayı – Ekim 2013
14. Küçükerdoğan, B. (Erensoy, Ş. İle),”Bütçesine Kültür Sanat Bulaşan Milliyetçilik”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 150. Sayı – 2013/3 – Ocak 2014
15.Küçükerdoğan, B. (Ertürk, E. İle), “İdeoloji, Hiçbir Zaman “Ben İdeolojiyim” Demez! ”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 151. Sayı – 2014/1 – Haziran 2014
16.Küçükerdoğan, B. (Kahyaoğlu, İ. İle), “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Film Afişleri Tasarımlarında Renk-Biçim Kullanımı”, İfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 152. Sayı – 2014/1 – Haziran 2014

7.6.5. Çeviriler:
1.Küçükerdoğan, B. ve Küçükerdoğan, R., “Sinema: Düş Fabrikası”,  http://www.istanbul.edu.tr/iletişim/sinema/yazilar/dus.htm,06.04.2001.
2.Küçükerdoğan, B. ve Küçükerdoğan R., “Frankenstein Dracula’ya Karşı”, İletim, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yay., 1993.

7.6.6. Çalışmalara Yapılan Atıflar:
1.“La Temporalité  Visuelle Dans Les Miniatures De Surname-i Humayun” (Surname-i Humayun Minyatürlerinde Görsel Zamansallık)Adlı BildiriyeYapılan Atıflar:
2. Olivier, Paul, Philosophie et Christianisme (I), Recherches de science religieuse 2007/3, Tome 95, s. 462.

-Doçentlik Tezine Yapılan Atıflar:
1.Yengin Deniz, Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin, Filmsel Anlatı Çözümlemesi, TC İKÜ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006.
2. Zeybek, Işıl, Yönetişimde Halkla İlişkilerin Yeri Ve Kullanıldığı Teknikler, İstanbul, 2004, s.120.

-Etkili İletişim Terimleri başlıklı kitabımına yapılan atıflar:
1. Küçükerdoğan., R., “Reklamda Kültürlerarasılık : Reklam İletişiminde Yerel Küresel Göstergeler”, İstanbul, İnkılap Yay., s. 13, 2009. s
2. Dedeal, M. Naci, İletişim Tasarımı ve Çokluortam, İstanbul, Pusula Yayınları, 2003, ss: 64,65,66.

-Video ve Film Kurgusuna Giriş başlıklı kitabımına yapılan atıflar:
1.Oktuğ, M., Sinemada Anlatı: Senaryo, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 2008, s.128.
2.http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/radyotv/moduller/video_kurgu_uniteleri1.pdf

MEGEP Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Radyo Televizyon Alanı, Video Kurgu Üniteleri 1, Ankara 2008, Kaynakça

-Doktora Tezine Yapılan Atıflar: 

1.Sarı, N., Gezici Reklam -Reklamı Üçleyelim, İstanbul, Der Yayınları, 2003, s.114.

-Sinemada Kurgu ve Eisenstein başlıklı kitabımına yapılan atıflar:

1.Atlas Tarih Dergisi, “Grev, Potemkin Zırhlısı, Ekim, Eisenstein’ın Objektifinden”, sayı 49, Ekim-Kasım 2017, ss:130-133.

Yayın Kurulu Üyeliği:
1.1996 – İ.Ü. İletişim Fakültesi “Sinema Yazıları”Dergisi Yayın Kurulu Üyesi,
2. Kasım 1993 – Ocak 1996 – TRT “Radyo-Televizyon” Aylık Haber Yayın Dergisi Yay.Kur.Üyesi.
3.Mayıs 2012, http://www.tojdac.org/tojdac/HOME.html, Online Dergi Editörü. ISSN: 2146-519

 8. Projelerde Yaptığı Görevler :

8.1.Yurtdışı Kaynaklı Projeler

-“1. Uluslararası SEECS Kısa Film Festivali”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği Üye Ülkeler Ortak Projesi), Proje Yürütücüsü, 28 Nisan – 30 Nisan 2015.

– “2. Uluslararası SEECS Kısa Film Festivali”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği Üye Ülkeler Ortak Projesi), Proje Yürütücüsü, 26 Nisan – 28 Nisan 2016.

– “3. Uluslararası SEECS Kısa Film Festivali”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği Üye Ülkeler Ortak Projesi), Proje Yürütücüsü, 25 Nisan – 27 Nisan 2017.

– “Film Otobüsü” Projesi,İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, CILECT/GEECT (Güneydoğu Avrupa CILECT Okulları Birliği Üye Ülkeler Ortak Projesi), Proje Yürütücüsü, 1 Mayıs-31 Mayıs 2010.

– “Başarılı Komşum I ” Projesi,İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve NATFA (National Theatre and Film Academy-Bulgaristan), Proje Yürütücüsü, 22 Şubat- Mart 2010.

– “Başarılı Komşum II ” Projesi,İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve ADU (Akademija Dramske Umjetnosti – Hırvatistan), Proje Yürütücüsü, Şubat – Mart 2011.

–  “Fesa” Belgesel projesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve ESRA (University Of Audiovisual Arts European Film Academy), Proje Yürütücüsü, Ocak 2013

8.2.Yurtiçi Kaynaklı Projeler

-“Dört Bir Yanım Sinema” Kent Film Evleri Projesi, Proje Yürütücüsü  ve Eğitmen

2007, 27 Mart – 11 Nisan 2007 Gaziantep Filmevi

2008, 16 Mart – 30 Nisan 2006 Mardin Filmevi

2016, 01 Mayıs – 31 Haziran 2016 Adana-Çukurova Filmevi

2017, 01 Nisan- 15 Nisan 2017 Ankara-Beypazarı Filmevi

-Film Yolu” Projesi,İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve ŞanlıUrfa Üniversitesi Radyo-TV Yayıncılığı Meslek Yüksek Okulu Ortak Projesi, Proje Yürütücüsü, 2002.

9. İdari Görevler :
-2016-1017 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sinema TV Bölümü Bölüm Başkanı
-01.07.2014 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı
-02.08.2010 – 01.07.2014 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
-01.11.2009 –  31.04.2010 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Vekili
-20.02.2009 – 01.11.2009 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
-24.05.2005 – 31.09.2009 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
-2012 – 2016 İKÜ, İKÜSEM Danışma Kurulu üyesi,
-2007 –  2011  İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği,
-2004 – 2010 İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Yaz Öğretimi Koordinatörü,
-2005 – 2007 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,
-2005 – 2006 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği,

 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
-Québec Göstergebilim Okulu (Société Sémiotique de Québec)
-Uluslararası Göstergebilim Derneği (Association Internationale de Sémiotique)
-Fransız Göstergebilim Derneği (Association Française de Sémiotique)
-İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği)
-CILECT (Dünya Sinema Okulları Birliği, İKÜ Temsilcisi)
-SEECS (Güney Doğu Avrupa Sinema Okulları Birliği)
-EFA (European Film Academy – Avrupa Film Akademisi) Akademi Üyesi 2013….

11. Ödüller :

12.Son iki yılda verilen Lisans ve Lisansüstü dersler

Akademik Yıl  Dönem  Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci
Sayısı
Teorik Uygulama
 2015-2016 Güz Kurgu I
Kurgu (IT)
İletişim Tasarımı
Proje Atölyesi II
Proje Atölyesi I
Seminer I (Yüksek Lisans)
0
0
2
2
2
2
2
4
0
2
2
0
34
9
0
5
1
5
Bahar Kurgu II
İnternet Radyoculuğu
İletişim Tasarımı (SYİ)
İletişim Tasarımı
Proje Atölyesi II
Proje Atölyesi I
Seminer II (Yüksek Lisans)
0
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
2
2
0
11
11
1
4
5
2
5
2016-2017 Güz Araştırma Yöntemleri
Kurgu I
Kurgu (ISN)
Proje Atölyesi II
Proje Atölyesi I
Seminer I (Yüksek Lisans)
2
0
2
2
2
2
0
2
0
2
2
0
3
39
8
1
7
9
Bahar Kurgu II
İnternet Radyoculuğu
İletişim Tasarımı
Proje Atölyesi II
Proje Atölyesi I
Seminer II (Yüksek Lisans)
0
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
0
22
15
4
5
2
9

 

13.Diğer

13.1.Üniversite İçi Görevler:
1. 07.03.2012-09.03.2012 – Visualist 2012 Uluslararası Görsel Kültür Kongresi Bilimsel Komite Üyesi,
2. 29.05.2007-01.06.2007 – Semio 2007 Uluslararası Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi,
3. 16 Mart – 30 Nisan 2006 Kent Filmleri Projesi “Dört Bir Yanım Sinema” Mardin Filmevi Projesi bünyesinde çekilen “Nasra Teyze” adlı kısa filmin kurgu danışmanlığı
4. 16 Mart – 30 Nisan 2006 Kent Filmleri Projesi “Dört Bir Yanım Sinema” Mardin Filmevi Projesi bünyesinde çekilen “Buluşma” adlı kısa filmin kurgu danışmanlığı
5. 16 Mart – 30 Nisan 2006 Kent Filmleri Projesi “Dört Bir Yanım Sinema” Mardin Filmevi Projesi bünyesinde çekilen “Mehak” adlı kısa filmin kurgu danışmanlığı
6. 16 Mart – 30 Nisan 2006 Kent Filmleri Projesi “Dört Bir Yanım Sinema” Mardin Filmevi Projesi bünyesinde çekilen “Yolculuk” adlı kısa filmin kurgu danışmanlığı
7. 2004 – İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi “Üniversite Yolunda” TV Programı (18 Bölüm) – Genel Program Koordinatörü,
8. Ocak 2000İ.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Stüdyoları Sorumlusu,
9. Ocak 2000İ.Ü. İletişim Fakültesi 99.1 İletişim FM Radyo İstasyonu Sorumlusu,
10. Ocak 1999İ.Ü. İletişim Fakültesi Radyo Staj Sorumlusu,

13.2. Üniversite Dışı Görevler:
1. 1992-1993 –İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Reklam Ajansı (İBRAY) Şirket Müdürü.
2. 1993-1996 –TRT Genel Müdürlüğü ve TRT İstanbul Radyosu Uzman,
3. 1994 (Mayıs-Temmuz) –TRT “Spot” Haber-Magazin Programı Danışmanlığı,
4. 1995-1998 -Kanal E “7 üstü 7” Haber söyleşi Program Yapımcısı (138 Program),
5. 1996-1998 -Kanal E “Ekin Rüzgarı” Program Danışmanı (35 Program),
6. 1999(Nisan-Kasım) – Deniz Kuvvetlerine Bağlı Gölcük Poyraz FM Radyo İstasyonu’nda Program Yapımcısı,
7. 2006 “Ahtapot Avısı” Belgesel Filmi Danışmanlığı
8. 2006 “Büyük Beyazın Peşinde” Belgesel Filmi Danışmanlığı
9. CILECT/GEECT üyesi okulları temsilcileri tarafından kurulan South-Eastern European CILECT SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği) Başkan Yardımcısı, 2009-2013
10. SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği) Başkanı, 2014 – …….

13.3. Jüri Üyelikleri:
1.2009 – 2010 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kar Film Festivali Jüri Üyeliği,
2.2005 – 2006 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kar Film Festivali Jüri Üyeliği,
3. 20042. İstanbul Çevre Kısa Film Festivali Seçici Kurul Üyesi,
4. VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi Düzenleme Komitesi Üyeliği
5. 2011, 04, 12-17, “SEE A PARIS” Uluslararası Film Festivali Jüri Üyeliği (Fransa)
6. 201210. İstanbul Çevre Kısa Film Festivali Seçici Kurul Üyesi,
7. 2012, 05, 09-12, “SEE A PARIS” Uluslararası Film Festivali Jüri Üyeliği (Fransa)
6. 2012, 12, 03-06, “CineMaiubit” Uluslararası Film Festivali Jüri Üyeliği (Romanya)
7. 2014, 04, 10-13, “Tour Film Festival” Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Jüri Üyeliği (Veliko Tarnovo/ Bulgaristan)
8. 2014, 11, 06-11, “Early Bird 10. Uluslararası Öğrenci Kısa Film Yarışması Jüri Üyeliği (Sofya/ Bulgaristan)
9. 2015, 04, 02-05, “Tour Film Festival” Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Jüri Üyeliği (Veliko Tarnovo/ Bulgaristan)
10. 2016, 09,19-23, Uluslararası Drama Film Festivali Jüri Üyeliği (Drama/Yunanistan)
11. 2016, 11, 01-06, Uluslararası Early Bird Kısa Film Festivali Jüri Üyeliği (Sofya/Bulgaristan)
12. 3 Mart 2016, The Sam Spiegel Film And TV School Jerusalem Silver Jubilee Best Film Of All Times, Jüri Üyeliği (Jerusalem/İsrail)
13. 2017, 04, 04-08, , “Tour Film Festival” Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Jüri Üyeliği (Veliko Tarnovo/ Bulgaristan)
14. 2017, 12, 03-06, “CineMaiubit” Uluslararası Film Festivali Jüri Üyeliği (Romanya)
15. 2018, 12, Tiflis Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali Jüri Üyeliği (Gürcistan)

Teşekkür Belgeleri:
1. Mayıs 2006 “Dört Yanım Sinema” projesi  Teşekkür Belgesi. (Mardin Valisi Mehmet KILIÇLAR tarafından)
2. Nisan 2016 “Sinema Atölyesi” projesi  Teşekkür Belgesi. (Şanlı Urfa Valiliği)
3. Mayıs2017 “Sinema Atölyesi” projesi Teşekkür Belgesi. (Beypazarı Belediyesi)

CV Görüntüle

Görsel İletişim Tasarımı

Prof. Dr. Can BİLGİLİ

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Genel Gazetecilik
Doktora İstanbul Üniversitesi Genel Gazetecilik
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta can.bilgili@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

Öğrenim Bilgisi

1995-2000 – Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (DR)
Tez adı: Basın sektöründe sendikacılık ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) (2000) Tez Danışmanı:(PROF.DR. NİYAZİ ÖKTEM)

1990-1992 – Yüksek Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/Genel Gazetecilik (YL)
Tez adı: Gazete işletmelerinde organizasyonun önemi (1992) Tez Danışmanı:(PROF.DR. TAYFUN AKGÜNER)

1986-1989 – Lisans: İstanbul Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK PR.Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

Görevler
2016 – PROFESÖR HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ)

2013-2015 – PROFESÖR İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ)

2012-2013 – DOÇENT İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ (profesörlüğe yükseltilme)

2008-2012 – DOÇENT YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ)

2000-2007 – YARDIMCI DOÇENT GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI)

1994-2000 – ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI)

1991-1994 – ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
2013
1. ÇARPINLIOĞLU MİNA, (2013). Türkiye’de hedef kitlesi kadınlar olan dergi yayıncılığında küreselleşme süreci ile gerçekleşen değişimin analizi, Yeditepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Genel Gazetecilik ve Medya Yönetimi Anabilim Dalı

2011
2. ACER NECMİYE MİRAY, (2011). Kültür politikaları çerçevesinde fikri mülkiyet politikaları, Yeditepe Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

2006
3. BUHARALI ÖMER, (2006). L’interaction entre l’industrie de football et la télévision, Galatasaray Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Sayısal Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezlerinin Kurulması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman:BİLGİLİ CAN, , 01/09/2011 – 01/08/2012 (ULUSAL)
2. RATEM Akademi, Kalkınma Bakanlığı, Danışman:BİLGİLİ CAN, , 20/07/2011 – 01/07/2012 (ULUSAL)
3. Yazılı Basın Sektörünün Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Danışman:BİLGİLİ CAN,Danışman:DEMİR AHMET OĞUZ, , 01/05/2017 – 01/09/2017 (ULUSAL)
4. Van İli Yerel Basınında Matbaacılık Sektörünün Mevcut Durum Fizibilite Çalışması, Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü:BİLGİLİ CAN, , 01/02/2018 – 01/03/2018 (ULUSAL)

İdari Görevler
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK
Rektör Yardımcısı
2013-2014

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Bşk.
2009-2010

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BASIN YAYIN TEKNİĞİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
2003-2008

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2004-2005

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ/İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
2003-2005

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. European Communication Research and Education Association, Üye , 2010
2. International Communication Association, Üye , 2009
3. Media, Communication and Cultural Studies Association, Üye , 2005

Ödüller
1. Yılın Akademisyeni, Beşiktaş Platformu, 2014

Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati
2017-2018
Lisans

SEMİYOLOJİ Türkçe 2
BİTİRME PROJESİ Türkçe 2
MEDYA ATÖLYESİ 1 Türkçe 4
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2
MEDYA OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK İLETİŞİMİ Türkçe 2
YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2
MEDYA ATÖLYESİ 2 Türkçe 4
2016-2017
Lisans

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM Türkçe 4
SOSYAL MEDYA Türkçe 3
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
SEMİYOLOJİ Türkçe 3
İMAGOLOJİ Türkçe 3
MEDYA VE ETİK Türkçe 3
GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIMI STÜDYOSU Türkçe 8
MEDYA İŞLETMECİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1. BİLGİLİ CAN, ERKAYHAN ŞAFAK (2012). Transformation of Traditional Media in Turkey Are Global Media Organizations Preventing Transformation. Media, Power and Empowerment : 5th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, 39-47. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:582261)

2. BİLGİLİ CAN, ERKAN ERSİN (2011). Blogs Political Participation and the Case of Turkey. The Role of New Media in Journalism (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:582105)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Yongaların 10000 Yıllık Gizemli Dansı Görsel İletişim Grafik Tasarım (2006)., Bilgili Can, Ketenci Fehmi, Beta Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 335, ISBN:9752955169, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 72607)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Broken Grounds 2 Intercultural Communication Multiculturalism (2012)., BİLGİLİ CAN, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sayfa Sayısı 434, ISBN:978-954-322-489-0, İngilizce, (Yayın No: 72616)
2. Broken Grounds 1 Mass Communication and Cultural Transformation (2012)., BİLGİLİ CAN, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sayfa Sayısı 426, ISBN:978-954-322-488-3, İngilizce, (Yayın No: 72615)

3. Medya Eleştirileri 2010 Kırılan Kalıplar 1 Kitle İletişimi ve Kültürel Dönüşüm (2010)., BİLGİLİ CAN, Beta Kitabevi, Sayfa Sayısı 427, ISBN:9786053773832, Türkçe, (Yayın No: 72614)

4. Medyada Gerçekliğin İnşası Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış (2009)., BİLGİLİ CAN, Çizgi Kitabevi, Sayfa Sayısı 367, ISBN:9786055999438, Türkçe, (Yayın No: 72612)

5. Medya Eleştirileri 2009 Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi (2009)., BİLGİLİ CAN, Beta Kitabevi, Sayfa Sayısı 368, ISBN:9786053770459, Türkçe, (Yayın No: 72613)

6. Medya Eleştirileri 2009 Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri (2009)., BİLGİLİ CAN, Beta Yayınevi, Sayfa Sayısı 325, ISBN:9786053770428, Türkçe, (Yayın No: 72611)

7. Medya Eleştirileri 2008 Küreselleştirme Makinesi Medya (2008)., BİLGİLİ CAN, Beta Yayınevi, Sayfa Sayısı 272, ISBN:9789752958463, Türkçe, (Yayın No: 72610)

8. Medya Eleştirileri 2007 (2007)., BİLGİLİ CAN, Beta Yayınevi, Sayfa Sayısı 368, ISBN:9789752956124, Türkçe, (Yayın No: 72609)

9. Medya Eleştirileri Gelişime İlişkin Değerlendirmeler (2005)., BİLGİLİ CAN, Beta Yayınevi, Sayfa Sayısı 256, ISBN:9752954995, Türkçe, (Yayın No: 72606)

10. Medya Eleştirileri Gelişime İlişkin Değerlendirmeler (2005)., BİLGİLİ CAN, Beta Yayınevi, Sayfa Sayısı 256, ISBN:9752954995, Türkçe, (Yayın No: 72608)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. BİLGİLİ CAN (2010). Ticari İletişim Uygulaması Olarak Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Reklamın Ekonomik Görünümü. Yeditepe İletişim Çalışmaları Dergisi (Kontrol No: 582831)

2. BİLGİLİ CAN (2008). Yaratıcı Endüstriler. Yeditepe İletişim Çalışmaları Dergisi (Kontrol No: 582688)

3. BİLGİLİ CAN (2007). Radyo ve Televizyonda Reklama Bağımlılık ve Kuralsız Pazar Düzeni. Marmara İletişim Çalışmaları (Kontrol No: 582591)

4. BİLGİLİ CAN (2005). Medya nın Ekonomisi ve Medya Ürününe Etki Biçimleri. İleti-ş-im 03- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını (Kontrol No: 582559)

5. BİLGİLİ CAN (2004). Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri Sorunları ve İletişim Hakkına Etkisi. İleti-ş-im 01- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını (Kontrol No: 582484)

Editörlük

1. BROKEN GROUNDS 2 INTERCULTURAL COMMUNICATION MULTICULTURALISM (Diğer endeksler), Kitap, Editör, Marin Drinov Academic Publishing House

2. BROKEN GROUNDS 1 MASS COMMUNICATION AND CULTURAL TRANSFORMATION (Diğer endeksler), Kitap, Editör, Marin Drinov Academic Publishing House

3. Medyada Olmayanlar (Diğer endeksler), Kitap, Editör, BETA

4. Social Media and Network Society I Changes in Mass CommunicationSpecial Issue 1 2014 (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Open Journal Systems

5. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi Güz 2010 (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Yeditepe Üniversitesi

6. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi Bahar 2010 (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Yeditepe Üniversitesi

7. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi Güz 2008 (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Yeditepe Üniversitesi

8. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi Bahar 2008 (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, Yeditepe Üniversitesi

9. Digital Communication Impact Dijital İletişim Etkisi Bildiri Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, İskenderiye

10. Medya Eleştirileri Gerçekliğin Dışındakiler, Kitap, Editör, BETA

11. Medya Eleştirileri I Medyanın Gelişimine İlişkin Değerlendirmeler , Kitap, Editör, BETA

12. Medya Eleştirileri II Medya ve Toplumsal Etkiler , Kitap, Editör, BETA

Üniversite Dışı Deneyim
1989-1991 Memur
Denizcilik Bankası T.A.Ş, İnsan Kaynakları yönetiminde personel sistemi yönetimi, (Diğer)

CV Görüntüle

Görsel İletişim Tasarımı

Doç. Dr. Ayhan ERDEM

Akademik Geçmiş
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktora Selçuk Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta ayhan.erdem@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

1970 yılında Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde doğan Ayhan ERDEM, 1993 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. İktisat eğitiminin ardından, 2000 Yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisansını; 2005 yılında ise Selçuk Üniversitesinde Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalında Doktora derecesini aldı. 2012 Yılında ise Doçent olan Ayhan Erdem, bir süre de Mersin Üniversitesi İletişim Fakiltesi Gazetecelik bölümünde Marka,Pazarlama ve Kültürlerarası iletişim dersleri vermiştir. 2014 yılından itibaren ise, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Bilimlerine Giriş,İletişim Kuramları,Sosyal Sorumluluk Projeleri,Marka ve Pazarlama İletişimi dersleri vermektedir.

İyi derece İngilizce bilen Erdem; Evli ve üç çocuk babasıdır.

KİTAPLAR VE YAYINLAR

 • Türkiye Petrol Borsası (Kitap), İstanbul Matbaacılık, 2012.
 • Tüm Yönleriyle Türkiye Akaryakıt Sektörü(Kitap), Balkan Gazetecilik, 2010.
 • Televizyon Reklamlarının Marka Tutumlarına Etkisi(Kitap), Eğitim Kitabevi, 2010.
 • Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama İletişimi(Kitap), Nobel Yayınları., 2006.

*       Nasıl Marka Şehir Olunur?,Egitim Yayınevi,2015

*       Işık, M., Erdem, A., Güllüoğlu, Ö., Akbaba, E., Televizyon ve Çocuk, Konya, (2007).

TEZLER

 • Doktora Tezi:“Firmalarda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Belirlenmesinde Tüketici Davranışlarının Önemi: Türkiye’deki Akaryakıt Sektörü Tüketicilerinin İncelenmesi, Araştırılması.” (Konya) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yüksek Lisans Tezi: Dağıtım Kanallarında Güç ve Çatışma İlişkisi: Türkiye’deki Akaryakıt Sektörü üzerine Bir Uygulama” (İstanbul) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

MAKALELER

“İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medyaya Bakışı ve Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma”, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 101-113, (2010).

“Türkiye’de Akaryakıt Sektöründeki Dağıtım Firmalarının CRM Uygulamalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi”, Selçuk İletişim, 6 (2), 81-94, (2010).

“Firmalarda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Belirlenmesinde Tüketici Davranışlarının Önemi”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 42-64, Kayseri, (2009).

“İletişim Sürecinde Geri Bildirimin Önemi ve İletişime Katkısı”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (3), 125-132, Kayseri, (2010).

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm:

Işık, M., Erdem, A., “Meşruiyet, Demokrasi, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım,  Ed. Metin Işık, 107-117, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

Erdem, A., Akbaba, E., “Halkla İlişkiler Nedir? Ne değildir?”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 181-203, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

Erdem, A., Akdağ, M., “Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine”, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Ed. Metin Işık ve Mustafa Akdağ, 3-48, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2009).

Erdem, A., ”Turistlerin Karar Alma Sürecinde Sosyo-Kültürel Etmenlerin ve Tanıtmanın Rolü”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 233-243, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

Erdem, A., ”Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Modernizm” Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Ed. Metin Işık ve Ayhan Erdem, 207-221, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2008).

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü

Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Ed. Metin Işık ve Ayhan Erdem, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2008).

CV Görüntüle

Radyo, Televizyon, Sinema

Dr. Öğr. Üyesi Yelda YANAT BAĞCI

Akademik Geçmiş
Lisans   İstanbul Ünversitesi İletişim Fak. Radyo Tv Sinema
Yüksek Lisans   İstanbul Ünversitesi İletişim Fak. Radyo Tv Sinema
Doktora   İstanbul Ünversitesi İletişim Fak. Radyo Tv Sinema
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta yelda.yanat@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

TEZLER

 • Doktora: “ Türk Sineması’nda Senaryonun Yapısal Sorunlarının En İyi Senaryo Ödüllü Filmler Üzerinden İncelenmesi”
 • Yüksek Lisans: “ Zeki Demirkubuz Sineması’nın Varoluşçuluk Üzerinden İncelenmesi”

AKADEMİK İŞ DENEYİMİ

 • Hasan Kalyoncu Ünv. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi – Görsel İletişim Tasarımı Bölümü –  Yard. Doç. Dr.  – (2015- )

Verdiği Dersler:Kurgu, Senaryo, Kreatif Yazarlık, Medya Tarihi, Kısa Film, Yeni Medya Haberciliği, Görme Biçimleri, TV’de Yapım Yönetim, Sinema Tarihi

 • İstanbul Ünv. İletişim Fak. Radyo TV Sinema Blm – Öğretim Görevlisi – ( 2006-2010 ) Verdiği Dersler:Senaryo Yazarlığı, Senaryo Teknikleri
 • İstanbul Aydın Ünv. – Radyo TV Sinema Blm- Öğretim Görevlisi – (2009-2011) Verdiği Dersler:Film Yönetmenliği, TV’da Program Yapımcılığı, Film Analizi, Metin Yazma Teknikleri, Fotoğrafçılığa Giriş, Dijital Fotoğrafçılık
 • AKI Enschede (Hollanda) & Marmara Ünv. Güzel San. Fak. – Workshop  Kısa Film ve Fotoğraf Atölyesi –  Öğretim Görevlisi – ( 2005- 2007 )
 • Saphire College – Israil – Workshop – Senaryo Yazım Teknikleri – Öğ. Gör. – (2005)
 • İst. Kültür Ünv. Sanat Tas. Fak. İletişim Tas. Blm. – Ar. Gör. – (2004 – 2005)

SİNEMA-TV SEKTÖREL İŞ DENEYİMLERİ  

  • ALEMİHAYAL YAPIM – Reklam & Lansman Filmleri – Yapımcı & Yönetmen (2018)
  • TC KÜLTÜR BAKANLIĞI – Belgesel – Misafir – Yapımcı & Yönetmen  (2015)
  • AL JAZEERA – Belgesel – Uzun Metraj – My Istanbul (2017)
  • AL JAZEERA – Belgesel – Balkans My Land (2015)
  • AL JAZEERA – Belgesel – 36 Boys (2014)
  • AL JAZEERA – Belgesel – Israeli Dervish (2013)
  • TV8 – Zamanında Sigorta – Yarışma Programı – Genel Koordinatör (2010-2011)
  • FATUSCH PRODUCTİONS (Hollanda) – “From Mass to Bosphorus”- Avrupa Kültür Fonu Proje Koordinatörü – (2007-2010)
  • AKI ENSCEHEDE SANAT TASARIM FAK. – RTC Dergi – Hollanda – Editör  (2008)
  • PERFORE FİLM YAPIM– TV Dizi ve Programlar – Genel Koordinatör  (2007-2008)
  • FATUSCH PRODUCTİONS (Hollanda-Türkiye) – “Reading The City” – Proje Koor. ( 2006 -2008)
 • Her Halimle Sev Beni – TRT – TV Dizisi – Genel Koordinatör (2008)
 • KOSMOPOLİS ROTTERDAM (Hollanda) – Festival Koordinatörü (2007)
 • Utrecht Kül. Fon. Bir. (Hollanda) – Kocaeli Utrecht Kardeş Şehir Kül.Pro.– Proje Koordinatörü- (2007)
 • AVA STUDİOS (Almanya) – Hblox- Video Klipler – Yapımcı – (2007)
 • AVRO TV (Hollanda) – “İstanbul” –Belgesel- Yapımcı – (2006)
 • AVRO TV (Hollanda) – “Kunst & Kitsch Exclusief –Yapımcı – (2006)
 • ESPRİ FİLM – “Hayat Oyunları” – Kurgu Yönetmeni – (2006)
 • PLATO FİLM – “Avrupa Yakası” – Yardımcı Yönetmen – ( 2005 )
 • AVRO TV (Hollanda) – “Museum Tv” – Belgesel – İdari Yapımcı (2001–2005 )
 • AVA STUDİOS (Almanya) – Müzik Videoları – Uygulayıcı Yapımcı (2000–2005 )
 • NEO REKLAM– Ziraat Bankası, Aygaz, Garanti Bankası, Toyota Reklam – Yönetmen (2000 – 2003)
 • ESPRİ YAPIM – ATV – TV Dizisi – “Eyvah Eski Kocam” – Yardımcı Yönetmen (2003)
 • PROTEL– Reyting Hamdi – Yardımcı Yönetmen (2001)
 • PROTEL– Reyting Hamdi – Yardımcı Yönetmen (2000)
 • FATUSH PRODUCTİONS (Hollanda) – Belgesel Departmanı- Yapım Asistanı (2000 )
 • MİCHEL QİSSİ – “Never Forgive Up” – Senaryo Asistanı (1999)
 • TÜRSAK SİNEMA TARİH BULUŞMASI – Film Festivali – Film Dep. – Asistan(1999)
 • NAVALA PRODUCTİONS – “Zorba Il Budha” – Uzun Metraj Sinema Filmi – Yapım Asistanı (1999)
 • NİSAN YAĞMURU – TRT – TV Dizisi – Yön. Yrd. (1998)
 • ÇILGIN BEDİŞ – KANAL D – Yön. Yrd. (1998)
 • ÇEVRE FİLMLERİ FESTİVALİ – Halkla İlişkiler ,Organizasyon – Organizasyon Uzm. Yrd. – (1997)

FİLMOGRAFİ

 • Benim Istanbul’um – Uzun Metraj Belgesel Film – Yapımcı & Yönetmen
 • Balkanlar Benim Yurdum – Uzun Metraj Belgesel Film – Yapımcı & Yönetmen
 • 36 Boys – Uzun Metraj Belgesel Film – Yapımcı & Yönetmen
 • Yahudi Derviş – Uzun Metraj Belgesel Film – Yapımcı & Yönetmen

SÖYLEŞİLER  ,  JÜRİ ÜYELİKLERİ ve DANIŞMANLIKLAR

 •  Mardin Kadın Sempozyumu – Danışma Kurulu Üyesi (2018)
 • MSMB Belgesel Okulu – Karakterden Senaryoya – Konuşmacı (2018)
 • Türk Dünyası Belgesel Film Festivali – Türk Filmlerinde Kahramanlar – Konuşmacı   (2017)
 • Barış Gazeteciliği Sempozyumu – Konuşmacı – (2016)
 • Gaziantep Valiliği Fotoğraf Yarışması – Jüri Üyesi – (2016)
 • Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Ödülleri – Jüri Üyesi – (2016)
 • Kadın Muhtarlar Derneği – Çocukluğumu İstiyorum Paneli – Moderatör – (2014)
 • Antalya Altın Portakal Film Festivali – Finalist & Konuşmacı – (2012)
 • Pam Kısa Film Yarışması – Panel – Konuşmacı – (2008)
 • Altın Safran Belgesel Film Yarışması – Jüri Üyesi – (2006)
 • Akbank Kısa Film Festivali – Kısa Filmin Sorunları – Konuşmacı – (2004)
 • Foça Çevre Fimleri Festivali – Türkiye’de Kısa Film –  Konuşmacı – (2004)
 • Odtü Öğrenci Filmleri Festivali – Konuşmacı – (2004)
 • New York Türk Filmleri Festivali – Türk Sineması – Konuşmacı – (2003)

ÖDÜL ve DESTEKLER

 • “Yahudi Derviş” – South Film Festivali – En İyi Belgesel – (2013)
 • “36 Boys” – Boston Film Festivali – Halk Jürisi Özel Ödül – (2012)
 • Yoldaş” – Uzun Metraj Film Senaryosu – TC Kültür Bak. – Senaryo Desteği – (2006)
 • “Kısa Devre” – Marmara Ünv. Kısa Film Yarışması – En İyi Senaryo – (2004)

CV Görüntüle

Radyo, Televizyon, Sinema

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ

Akademik Geçmiş
Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema – TV
Yüksek Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema – TV
Doktora İstanbul Üniversitesi Radyo – TV – Sinema (Devam Etmekte)
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta pinar.tinaz@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş
 1. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
  • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
  • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Diğer yayınlar:

Ulusal Kitaplar ve Kitapta Bölümler:  
2016       (Kitapta Bölüm)Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter, Edebi Şeyler Yayınevi
2016       (Kitapta Bölüm) Türk Filmlerini Yönetenler – 3, Alim Kitaplar
2015       365 Gün Sinema, (Murahtan Nazik, Hasancan Bakkallar ve Ferhat Aydın ile birlikte), Çikolata Yayınları
2015       (Kitapta Bölüm) Sinema Neyi Anlatır, Hayalperest Yayınları
2008      Dünya Sinemasının Ustaları, Turkuvaz Yayıncılık
2007       Bir Halk Sinemacısı: Osman Fahir Seden, Dergâh Yayınları
2007       (Kitapta Bölüm) ‘Rejisör Atıf Yılmaz’, Agora Kitaplığı
2006       Türk Sinemasının Ustalarından Sinema Dersleri, İnkılap Yayınevi

Ulusal Basında Yayınlanan Yazılar:

Dünya Sinema Tarihi Yazı Dizisi:

Günümüz Sinemasına Doğru

Sinema Haziran 2010

Ulusal Sinemalar Hollywood’a Direniyor

Sinema Mayıs 2010

Popüler Sinemaya Geri Dönüş

Sinema Mart 2010

Politik Sinemanın Yükselişi

Sinema Şubat 2010

Aşk, Özgürlük ve İsyan Döneminde Sinema

Sinema Aralık 2009

Kara Film’in, Belgeselciliğin ve Yeni Gerçekçiliğin Doğuşu (2.Bölüm)

Sinema Eylül – Kasım 2009

Büyük Bunalım ve İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Sinema

Sinema Ağustos 2009

Sinema Kitleler Üzerindeki Gücünü Keşfediyor

Sinema Temmuz 2009

Sinema Kendi Yolunu Çiziyor

Sinema Haziran 2009

Hareketli Görüntünün Doğuşu

Sinema Mayıs 2009

Olay Yaratan Filmler Yazı Dizisi:

Politik Sinemada Bir Dönüm Noktası: “Cezayir Savaşı”

Sinema Aralık 2013

Dünya Yerinden Oynar, Kadınlar Özgür Olsa: “Sedmikrasky”

Sinema Ekim 2013

Korku Dağları Bekler: “Mançuryalı Aday”

Sinema Ağustos 2013

Bir Seri Katili Anlamak: “Peeping Tom”

Sinema Temmuz 2013 

Bir Pedofilin Portresi: “Lolita”

Sinema Haziran 2013

Bir Bağımlıyı Sevmek: “Altın Kollu Adam”

Sinema Nisan 2013

Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz: “Salt of the Earth”

Sinema Şubat 2013

Resmi Tarihten Ayrılanı Kurt Kapar: “Hedef Burma!”

Sinema Aralık 2012

Yasak Aşka Yasak: “Tutku”

Sinema Eylül 2012

Düşünme! İnan ve İtaat Et!: “İradenin Zaferi”

Sinema Temmuz 2012

Lanetlenmiş Bedenler Sirki: “Freaks”

Sinema Haziran 2012

Yatakhanede İsyan: “Hal ve Gidiş Sıfır”

Sinema Mayıs 2012

Sinema Sisteme Karşı: “Altın Çağ”

Sinema Mart 2012 

Sansürlenen İlk Eşcinsel Sinema Örneği: “Anders als die Andern”

Sinema Ocak 2012

Sinema Tarihinin İlk Büyük Skandalı: “Bir Ulusun Doğuşu”

Sinema Kasım 2011

Dünya Sinemasının Ustaları Yazı Dizisi:  

Hollywood’un Dahi Çocuğu: Steven Spielberg

Sinema Kasım 2008

Kategori Dışı: Martin Scorsese

Sinema Ağustos 2008

İletişim Çağının Filozofu: Michael Haneke

Sinema Mayıs  2008

Hollywood’ta Bir Gotik: Tim Burton

Sinema Şubat 2008

Kötülük İçimizde: Roman Polanski

Sinema Eylül 2007

Amerikan Sinemasının “Baba”sı: Francis Ford Coppola

Sinema Haziran 2007

On Parmağında On Marifet: Takeshi Kitano

Sinema Nisan 2007

DePalma’nın “Gör” Dediği: Brian DePalma

Sinema Mart 2007

Sinemada Balkan Fırtınası: Emir Kusturica

Sinema Aralık 2007

Aşk, Tutku ve Melankoli: Wong Kar-Wai

Sinema Aralık 2006

Ezilenlerin Sesi: Ken Loach

Sinema Ekim 2006

Bilinmeyenin Peşinde: Krzystof Kieslovski

Sinema Haziran 2006

İsyankar Düşlerin Yönetmeni: Pier Paolo Pasolini

Sinema Nisan 2006

Bir Özgürlük Savaşçısı: Milos Forman

Sinema Şubat 2006

Mükemmelliğin Diğer Adı: Stanley Kubrick

Sinema Ekim 2005

Bir Ustanın Ardından: Ömer Kavur

Sinema Ağustos 2005

Kayıp Bakışlar Koleksiyoncusu: Theo Angelopoulos

Sinema Temmuz 2005

Düşler, Tutkular ve Filmler: Bernardo Bertolucci

Sinema Mayıs 2005

Yol Filmlerinin Kralı: Wim Wenders

Sinema Nisan 2005

Bir Anti – Sinema Ustası: Jean – Luc Godard

Sinema Aralık 2004

Bunuel’in Gizemli Çekiciliği: Luis Bunuel

Sinema Kasım 2004 

Değişen Dünyanın Yeni Estetiği: Michelangelo Antonioni

Sinema Temmuz 2004

Din, Felsefe ve Sanat: Andrei Tarkovski

Sinema Mart 2004

Çöküşün Soylu Tanığı: Luchino Visconti

Sinema Aralık 2003

Japon Sinemasının İmparatoru: Akira Kurosawa

Sinema Eylül 2003

Yalnızlığın Ressamı: Ingmar Bergman

Sinema Haziran 2003

Hayal ile Gerçek Arasında: Federico Fellini

Sinema Mayıs 2003

Bir Müzikal Ustası: Vincente Minnelli

Sinema Mart 2003

Her Devrin Yönetmeni: Fred Zinnemann

Sinema Şubat 2003

Erkekler Arasında: Howard Hawks

Sinema Ocak 2003 

Gerilimin Babası: Alfred Hitchcock

Sinema Aralık 2002

Metod Sahibi Bir Yönetmen: Elia Kazan

Sinema Kasım 2002

Akıntıya Karşı: John Huston

Sinema Eylül 2002

Hikaye Anlatımında Bir Maestro: William Wyler

Sinema Ağustos 2002

Seyret ve Kendini İyi Hisset!: Frank Capra

Sinema Temmuz 2002

Bazıları Sivri Dillidir: Billy Wilder

Sinema Haziran 2002

Western’in Babası: John Ford

Sinema Mayıs 2001

Bağımsız Analiz Yazıları:

“Komiser Kemal”, “Haybeci”, “Figüranlar Kahvehanesi”

Altyazı Haziran 2015 “Gayri resmi ve Resimli Türk Sineması Tarihi”

Türk Sinemasında Yeni Kuşak: Yeni Dönemim Yaratıcıları

Sinema Ocak 2010 (15. Yıl Özel Sayı)

Yirmi Başlıkta Avrupa Sineması Dosyası:

(George Melies, Alman Dışavurumcu Sineması, Gerçeküstücülük ve Luis Bunuel, Fransız Sinemasında Şiirsel Gerçekçilik, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Federico Fellini, Fransız Yeni Dalgası, Jean-Luc Godard, Robert Bresson, İngiliz Özgür Sinema Hareketi, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Genç Alman Sineması, Orta Avrupa Sineması, Andrei Tarkovski, Franco Sonrası İspanyol Sineması, Ken Loach, Peter Greenaway, Lars Von Trier ve Dogma ’95, Avrupalı Ruhunu Hollywood’a Taşıyanlar)

Sinema Ağustos 2006

Sinemanın Renkli Yüzü: Atıf Yılmaz

Sinema Temmuz 2006

Edebiyattan Sinemaya “Yorgun Savaşçı”

Sanat Çevresi Ağustos 2005 

Lütfi Akad’tan Bir Üçleme: “Gelin”, “Düğün”, “Diyet”

Sinema Haziran 2003

Yüzyılın Dehası: Federico Fellini

Lull Ekim 2003

David Lynch’in Karanlık Evreninde

Lull Haziran 2002

“Yüz Yüze” ve John Woo

Lull Mayıs 2002

“Karanlıkta Dans” ve Lars Von Trier

Lull Nisan 2002

“Venedik’te Ölüm” ve Luchino Visconti

Lull Şubat 2002

Sıra Dışı Bir Ressamın Kamerasından Görüntüler: Peter Greenaway

Lull Ocak 2002

Temalarıyla Bir Büyük Usta: Ridley Scott

Sinema Mart 2002

Her Türün Adamı: John Boorman

Sinema Aralık 2001

Türk Sinema Tarihi Serisi:

Erdoğan Tokatlı

Sinema Nisan 2005

Yücel Çakmaklı

Sinema Kasım 2004

Yılmaz Güney

Sinema Temmuz 2004

Bilge Olgaç

Sinema Mayıs 2004

Tunç Başaran

Sinema Ocak 2004

Ertem Eğilmez

Sinema Aralık 2003

Feyzi Tuna

Sinema Kasım 2003

Yılmaz Atadeniz

Sinema Ekim 2003

Orhan Aksoy

Sinema Mayıs 2003

Zeki Ökten

Sinema Nisan 2003

Halit Refiğ

Sinema Şubat 2003

Süreyya Duru

Sinema Ocak 2003

Ülkü Erakalın

Sinema Aralık 2002

Ertem Göreç

Sinema Ekim 2002

Türker İnanoğlu

Sinema Eylül 2002

Memduh Ün

Sinema Ağustos 2002

Osman Fahir Seden

Sinema Temmuz 2002

Orhan Elmas

Sinema Haziran 2002

Muharrem Gürses

Sinema Mayıs 2002

Atıf Yılmaz Batıbeki

Sinema Nisan 2002

Metin Erksan

Sinema Şubat 2002

Lütfi Ömer Akad

Sinema Aralık 2001

Faruk Kenç

Sinema Ekim 2001

Muhsin Ertuğrul

Sinema Eylül 2001

Deneme Yazıları – Makaleler:

Halkın Sineması Yeşilçam

Yurt Kitap Kasım – 2004

Tv Dizilerinin Tükenmeyen Kaynağı: Yeşilçam

Pi Ocak 2012

Acı ve Hazzın Kesişmesi: Haneke Sinemasında Sado – Mazoşizm

Sinema Şubat 2002

Cehennem Başkalarıdır: Amenabar’da Sartre Etkileri

Sinema Nisan 2002

Kahramanın Değişen Yüzü: Ben-Hur’den Gladyatör’e

Sinema Mayıs 2001

Lee’nin Dengeler Dünyası: Ang Lee Sinemasında Kadın Kimliği

Sinema Haziran 2001

Tatiş Bu Nasıl İş?: Türk Sinemasında Rus Göçmenler

Sinema Temmuz 2001

Hollywood’un Ak Pak Savaşları: Savaşa Övgünün Anti Militarist Maskesi

Sinema Eylül 2001

İsimlerdeki Sırlar: Sinemada Karakter Adlarının Kökenleri

Sinema Ekim 2001

Evvel Zaman İçinde: Masallardan Yola Çıkılan Film Senaryoları

Sinema Kasım 2001

Depeche Mode’dan Wong Kar-Wai’ye Aşkın Karanlığında

Lull Aralık 2001

Söyleşiler:

“Nedir Bu Dramatik Yapı Dedikleri?” Duygu Sağıroğlu ile Söyleşi

Sinema Ocak 2004

Türk Sinemasının Ustalarından Sinema Dersleri Röportaj Dizisi:

Sinan Çetin’den Sinema Dersleri

Sinema Ocak 2002

Yavuz Özkan’dan Sinema Dersleri

Sinema Aralık 2001

Yavuz Turgul’dan Sinema Dersleri

Sinema Ekim 2001

Ömer Kavur’dan Sinema Dersleri

Sinema Eylül 2001

Atıf Yılmaz’dan Sinema Dersleri

Sinema Temmuz 2001 

Halit Refiğ’den Sinema Dersleri

Sinema Haziran 2001

Teknik İçerikli Yazılar:

Film Yapmak İstiyorum Yazı Dizisi:

Seyirciyle Buluşmanın Yolları

Sinema Ağustos 2011

Günümüz Sineması ve Dijital Teknoloji

Sinema Temmuz 2011

Sinemada Ses Kullanımı

Sinema Haziran 2011

Doğru Açıyı Yakalamak

Sinema Mayıs 2011

Dekupaj Yöntemleri

Sinema Nisan 2011

Atmosfer Yaratımı

Sinema Mart 2011

Yapım Aşaması

Sinema Ocak 2011

Senaryonuz Ne Kadar Sağlam?

Sinema Kasım 2010

Senaryo Yazmaya Başlarken

Sinema Ekim 2010

Nereden Başlamalı?

Sinema Eylül 2010

Dramatik Yapı İçinde Çatışma, Değişme ve Uzlaşmanın Önemi

Lull Eylül 2003

Sinemada Diyalog Yazımı

Lull Temmuz-Ağustos 2003

Karakter Yaratımı

Lull Haziran 2003

Senaryo Yazımında Temel Kurallar

Lull Mayıs 2003

Sinemada Müzik

Lull Nisan 2003

Sinemada Hareket Öğeleri

Lull Mart 2003

Kamera Hareketleri ve İşlevleri

Lull Şubat 2003

Kompozisyon Kuralları

Lull Ocak 2003

Çekim Ölçekleri, Plan Uzunlukları ve Algılama

Lull Aralık 2002

Temel Çekim Kuralları

Lull Kasım 2002

Eisenstein ve Kuramı

Lull Ekim 2002

Sinemanın İcadı ve Sinema Dilinin Oluşumunda İlk Adımlar

Lull Eylül 2002

Haber ve Tanıtım Yazıları:

Düşman Yolları Kesti: Seden’in Rüya Projesi

Empire Ekim 2007

İlhan Arakon’u Kaybettik

Sinema Nisan 2006

Konya’da Sinema Eğitimi

Sinema Şubat 2003

Filmler Konya’da “Kısaca” Yarıştı (Festival İzlenimi)

Sinema Temmuz 2002

Bağımsız Filmler İstanbul’daydı  (Festival İzlenimi)

Lull Mart 2002

Bir Kaynak Kitap: Düşlerden Düşüncelere Halit Refiğ

Sinema Şubat 2002

Geleceğin Sinemacıları Paso’daydı… (Festival İzlenimi)

Sinema Aralık 2001

      Katkıda Bulunulan Profesyonel Film Çalışmaları:  

      Uzman / Konuşmacı:

“Beyaz Perdenin Gülen Yüzleri”, Belgesel Film

       İz Tv Aralık 2014

       Danışmanlık:

“77.” Kısa Film,  Yön: Alican Turan 2014 Yeditepe Üniversitesi

“Ana” Kısa Film, Yön: Hüseyin Eken 2013 Yeditepe Üniversitesi  

      Jüri Üyelikleri:

      “Bursa Ulusal Kısa Film Yarışması”, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016     

     “En İyi On Kısa Film” Kısa Film Seçkisi, Antalya Sinema Derneği 2015  

      “İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulları Kısa Film Yarışması”, İstek Vakfı 2010

    “Kısaca”Kısa Film Yarışması, Konya Selçuk Üniversitesi 2003

Son İki Yılda Verilen Dersler ve Öğrenci Sayıları:

Yıl Dönem Dersin Adı Öğrenci Sayısı
2016-2017  Güz  Türk Sinema Tarihi (Teorik, Haftada 3 saat)     180
2016 – 2017  Bahar  Türk Sinema Tarihi (Teorik, Haftada 3 saat)     176
2017 – 2018  Güz Türk Sinema Tarihi (Teorik, Haftada 3 saat)

Dünya Sinema Tarihi (Teorik, Haftada 3 saat)

Görme Biçimleri (Teorik, Haftada 4 saat)

Sinema Tarihi (Teorik, Haftada 3 saat)

    184

128

28

75

 

CV Görüntüle

Görsel İletişim Tasarımı

Öğr. Gör. Atiye GÜNER

Akademik Geçmiş
Lisans Eskişehir Anadolu Üniversitesi  İşletme Fakültesi  İşletme
Yüksek Lisans Mersin Üniversitesi Resim Anasanat Dalı
Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi  Sanat Tasarım Anasanat Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta atiye.guner@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

 SERTİFİKA
2007: Sanat Eğitimi Sertifikası   Art De Vivre  Sanat Okulu  Aix-en Provence Fransa

SERGİLER, ETKİNLİKLER
Karma Sergi; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Açılış Sergisi; Mayıs 2018 Gaziantep

Kişisel Sergi; Yalnızlığın Kıyısında; Ocak 2014 – Soyut Galeri – Çankaya/Ankara

Üniversitelerarası Karma Sergi; Nisan 2009 – Namık Kemal Üniversitesi Hatay

Kişisel Sergi; Nisan 2008 – Sanko Sanat Galerisi  Gaziantep

Gaziantepli Ressamlar Sergis; Hairan 2007 – Halep/Suriye

Artİstanbul Çağdaş Sanat Buluşması; Aralık 2004 – Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı İst.

Gaziantepli Sanatçılar Karma Sergisi; Mart 2003 – Barış Manço Kültür Merkezi  İst.

Atiye Güner 1. Kişisel Sergi; Ocak 2001 – DGSA  Gaziantep

Son İki Yılda Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saat Öğrenci Sayısı
Teorik Teorik
2015-2016 Güz Desen I 0 4 90
2015-2016 Güz Temel Sanat Eğitimi 1 0 4 90
2015-2016 Güz Sanat-Kuram-Eleştiri 2 0 110
2015-2016 Güz Gölge Perspektifi 0 4 95
2015-2016 Güz Temel Tasarım Maket 0 8 120
2015-2016 Bahar Desen 2 0 4 90
2015-2016 Bahar Temel Sanat Eğitimi 2 0 4 90
2015-2016 Bahar Sanat-Kuram-Eleştiri 2 0 120
2015-2016 Bahar Mimari Eskiz Teknikleri 0 3 50
2016-2017 Güz Desen I 0 4 102
2016-2017 Güz Temel Sanat Eğitimi 0 4 92
2016-2017 Güz Sanat-Kuram-Eleştiri 2 0 89
2016-2017 Güz Gölge Perspektifi 0 4 200
2016-2017 Güz İç Mimari Eskiz Teknikleri 0 3 80

CV Görüntüle

Görsel İletişim Tasarımı

Arş. Gör. Zehra Ç. ÖZER ULUFER

Akademik Geçmiş
Lisans Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Devam Ediyor)
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080 – 1724
E-Posta zehra.ulufer@hku.edu.tr
Odası
Özgeçmiş

Radyo, Televizyon, Sinema

Arş. Gör. M. Musab YILMAZ

Akademik Geçmiş
Lisans Marmara Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Sinema
Doktora Marmara Üniversitesi, Sinema (Devam Etmekte)
Telefon 0(342) 211 8080 – 1724
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

İş Tecrübesi
2013 – 2014: Marmara Medya Merkezi, Sinema Birimi (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi UygulamaMerkezi)
2014 – 2015: Bilim ve Sanat Vakfı, Türk Sineması AraştırmalarıMerkezi
2018 – … : Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, AraştırmaGörevlisi

Seminerler ve Kurslar
– Hayal Perdesi Sinema Atölyesi (Bilim ve Sanat Vakfı)
– SETA 2015 – 2016 Bahar Seminerleri

CV Görüntüle

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN

Akademik Geçmiş
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

Ödüller

1. Sanat ödülü, Committee of 2017 Sabinov International Music Festival, SLOVAKYA, 2017

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. FIDAN SÜLEYMAN (2017). Gaziantep’te Zanaatler: Semercilik, Çulculuk ve Palancılık. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 580-593., Doi: 10.21547/jss.299201 (Yayın No: 3568634)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

2. FIDAN SÜLEYMAN (2011). TÜRK KÜLTÜRÜNDE ASKERÎ GIYIM-KUSAMVE ASKER MODASI. Milli Folklor, 23(92), 95-105. (Yayın No: 3568651)

3. FIDAN SÜLEYMAN (2011). S.zlü Kültür-S.zlü Tarih Iliskisi Baglamında Nis Türküleri. Turkish Studies, 6(4), 139-148., Doi: 10.7827/TurkishStudies.2807 (Yayın No: 3569508)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. FIDAN SÜLEYMAN (2018). TELEVIZYON YAYINCILIGINDA ÂSIKLIK GELENEGININ TEMSILININ KÜLTÜR ENDÜSTRILERI BAGLAMINDA DEGERLENDIRILMESI. Müzikte Stratejik Yaklasımlar Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4292365)

2. FIDAN SÜLEYMAN (2018). The Role of the Media in Popularization of Traditional TreatmentMethods and Herbalists. 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 49-49. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4292359)

3. FIDAN SÜLEYMAN (2018). Functions of Oral Poetry Products the Context of Henna Tradition:Gaziantep Sample. 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 48-48. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4292356)

4. FIDAN SÜLEYMAN (2018). Social Psychological Background And Functions Of Military Folk Songs. 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 50-50. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4292361)

5. FIDAN SÜLEYMAN (2018). ÂSIK MAHZUNÎ SERIF TÜRKÜLERINDE POLITIKA VE POLITIKACILAR. Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu-Müzik ve Politika (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4292351)

6. FIDAN SÜLEYMAN (2017). ÇIZGI DIZILERDE GELENEKSEL MÜZIK KULLANIMINA UYGULAMALI HALKBILIMI PENCERESINDEN BIR BAKIS. DEST-I KIPÇAKTA TÜRK KÜLTÜRÜ (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3728160)

7. FIDAN SÜLEYMAN (2016). KÜLTÜR ORTAMLARINDA ASKER FOLKLORU. 4. KAZAN ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 977-983. (Tam Metin Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3728721)

8. FIDAN SÜLEYMAN (2014). REKLAM-MÜZIK ILISKISI BAGLAMINDA TELEVIZYON REKLAMLARINDA TÜRK HALK MÜZIGI UNSURLARININ KULLANIMI. ULUSLARARASI MÜZIK VE MEDYA SEMPOZYUMU, 243-262. (Tam Metin Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3729105)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki b.lümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1. Âsıklık Gelenegi ve Medya Endüstrisi/Geleneksel Müzigin Medyadaki Serüveni (2017)., FIDAN SÜLEYMAN, Grafiker Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 384, ISBN:9786059247825, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3670175)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. FIDAN SÜLEYMAN (2014). Azerbaycan Müziginde Tar ve Tar Sanatçısı Ilgar Imamverdiyev. Yeni Türkiye, 10(57), 189-193. (Kontrol No: 3584203)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. FIDAN SÜLEYMAN (2011). DIVANÜ LÜGATI’T TÜRK’TEKI ATASÖZLERI ÜZERINE DOGA-INSAN ILISKISI BAGLAMINDA BIR DEGERLENDIRME. GAZI ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ III. GENÇ BILIM ADAMLARI SEMPOZYUMU, 375-388. (Tam Metin Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3729004)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

1. Ulusal, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Bireysel dinletiler /, 28.04.2017-28.04.2017, Tasavvufî Müzik Dinletisi (Hoca Ahmed Yesevi Paneli ve Türk Tasavvuf Sistemi Paneli), Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi, (No: 167582)

2. Ulusal, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Bireysel dinletiler /, 19.04.2017-19.04.2017, Seslenisler (Ney ve Müzik Dinletisi), GAÜN Cenani Konagı Kültür Sanat Merkezi, (No: 167592)

3. Uluslararası, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, 18.06.2017-18.06.2017, Türk Halk Müzigi Konseri, Viyana Yunus Emre Enstitüsü, (No: 167602)

4. Uluslararası, FONETIK SANATLAR/MÜZIK ILE ILGILI DIGER FAALIYETLER/Karma dinletiler /, 15.06.2017-15.06.2017, Sabinov Kültür Festivali Açılıs Konseri, Presov Kültür Merkezi, (No: 171487)

 

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Ayşe BÖHÜRLER

Akademik Geçmiş
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ertuğrul ACAR

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta ertacar@gmail.com
Odası
Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.
Medyanın çeşitli kademelerinde muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı.
Çok sayıda Televizyon Programına, tanıtım filmine ve belgesele imza attı. Dizi ve Sinema Filmlerinde basın danışmanlığı, sosyal medya ve Youtube koordinatörlüğü ile senaryo yazarlığı yaptı.
Türkiye’nin ilk medya sitesi olan www.dorduncukuvvetmedya.comu Ahmet Tezcan’la birlikte 1998 yılında hayata geçirdi ve 2015 yılına kadar Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığını yaptı.
Prof. Dr. Nabi Avcı’nın Başbakanlık Başdanışmanlığı döneminde (2004-2005) Başbakanlık Basın Merkezi’nin dijitalleşme projesinin koordinatörlüğünü yürüttü.
Star TV, Star Gazetesi, Kral TV ve Kral FM’de 2005 -2017 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu dönemde aynı zamanda Kral FM’in yayın yönetmenliğini üstlendi.
2009 yılında Kültür Bakanlığı desteğiyle ‘Banka: Büyük Soygun’ismindeki hikâyesini sinema filmi senaryosuna aktardı.
2007 – 2008 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesinin İnternet Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.
2008-2009 yıllarında Sabah-ATV Grubu internet sitelerinin yeniden yapılanma projesini hazırladı.
2014-2015 yıllarında TRT Haber’de her gün yayınlanan (368 bölüm) ve 1914-1915’te çıkan Osmanlı gazetelerinin haberlerinden hazırlanan Yüz Yıl Önce Yüz Yıl Sonra programının konseptini geliştirdi ve metin yazarlığını yaptı.
Superhaber.tv internet haber Portalı projesini geliştirdi…
Siyasi partilerin 2011 seçimlerinde Sosyal Medya kullanımıyla ilgili yazdığı “2011 seçimlerinde Sosyal Medya kullanımı” adlı makale, Prof. Dr. Edibe Sözen’in editörlüğünü yaptığı “Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz” adıyla yayınlanan kitapta yer aldı.
İnternet Temelli Televizyon Teknolojileri Derneği’nin (IPTV Derneği) kurucuları arasında yer aldı. İki dönem yönetim kurulu üyeliğini ve genel sekreterliğini yaptı. Bu süreçte ‘Türkiye IPTV Raporu’nu hazırladı.
TRT başka olmak üzere çeşitli kurumlara Sosyal Medya ve İnternet gazeteciliği konularında seminerler ve eğitimler verdi. Çok sayıda Özel kuruma stratejik internet danışmanlığı yaptı.
2014 -2017 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu ve Sevda Kuşun Kanadında dizilerinde medya, sosyal medya ve Youtube koordinatörlüklerinin yanında senaryo ekiplerinde de görev aldı.
2017 yılında gerçekleştirilen 3. Turizm Şurası’nda “Turizm’de yeni trendler, digital turizm ve inovasyon” başlıklı tebliğini sundu. Tebliğ Şura kitapçığında yayınlandı.
Şu sıralarda televizyon kanallarına proje ve format geliştirmekte, digital medya, sosyal medya ve Youtube yayıncılığı alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

2016-2017 Sevda Kuşun Kanadında Dizisi (TRT1); Medya ve Sosyal Medya Danışmanlığı
2014-2016 Pana Film (Kurtlar Vadisi Pusu) (Kanal D); Medya, Sosyal Medya ve Youtube Yayın Koordinatörü – Senaryo Grubu
2014-2015 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra / TRT Haber; Program Koordinatörü / Konsept Tasarımı Program Koordinatörü / Metin Yazarı
2014- Superhaber.tv Proje Tasarımı, Kurucu Ekip
2013-2014 Objektif Programı Beyaz TV; Program Koordinatörü
2008 – 2009 Sigara Üretim ve Paz. A.Ş. (Tekel İhale Süreci); Medya Koordinatörü
2007-2008 Star Gazetesi; Köşe Yazarı
2008  24 TV; İnternet Yayın Müdürü
2007-Yeni Şafak Gazetesi; İnternet Yayın Müdürü
2007  Kral Medya Grubu; Yönetim Kurulu Danışmanı
2006- Kral FM; Yayın Yönetmeni
2005   Star Medya Grubu; Genel Koordinatör Yardımcısı
2004-2005   Başbakanlık Basın Merkezi; Başbakanlık Basın Merkezi internet Projesi
2002-2004   İstanbul Güneşi Yapım; Basın ve Halkla İlişkiler
2001-2003   Mihrali ve Kimyacı dizileri (Esra Film A.Ş.); Basın Danışmanı – Senaryo Ekibi
2000-2001   Artıbir Reklam Ajansı; Reklam Yazarı –Proje yöneticisi
1998-2000    Sabaha Merhaba Programı / KANAL 6; Muhabir – Editör

BİLDİRİ, SUNUM, KİTAP VE PROJELER
2018 – 100 Yıl Önce 100 Yıl Sonra Çanakkale Sergisi– Metro İstanbul
2017 – 3. Turizm Şurasında“Dijital Turizm ve İnovasyon” başlıklı bildiri. Şura kitapçığında basıldı.
2014 -TRT Uluslararası Medya Eğitim Programı; Sosyal Medya ve İnternet Trendleri (Sunum)
2011 –“2011 Seçimlerinde siyasal partilerin Sosyal Medya kullanımı” isimli makale (Prof. Dr. Edibe Sözen editörlüğünde Kitap olarak yayınlandı)
2011 – IPTV Türkiye Raporu (Kitap olarak yayınlandı)
2011 – Kültür BakanlığıSanatsal Etkinlikler Komisyonu; İnternet ve Sosyal Medya Projesi
2009   Kültür Bakanlığı için ‘Banka: Büyük Soygun’isimli sinema filmi senaryosu…
2006   İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Tanıtım Filmi/ Metin yazarı
2005– ‘Kirletme Kirlenirsin’adıyla Çevre Bakanlığı için çekilen reklam filmi senaryosu
2004       Kocaeli Defterdarlığı Kocaeli Tanıtım Filmi; Yönetmen ve Metin yazarı
2004     www.bbm.gov.tr  ( Başbakanlık Basın Merkezi ); İnternet projesi geliştirilmesi ve uygulaması
IPTV Derneği kurucu üyesi, IPTV Derneği Genel Sekreteri, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesi (Sinebir)

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Ertuğrul BALIKÇIOĞLU

Akademik Geçmiş
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fuat KOZLUKLU

Akademik Geçmiş
Lisans Bilgi üniversitesi / Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta fuatkozluklu@gmail.com
Odası
Özgeçmiş

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevliliği
2018
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevliliği
2018
TRT Haber     02/2017 – Halen devam ediyor
Gece Bakışı adlı haber programı ve özel yayınlar sunuculuğu
İstanbul Aydın Üniversitesi      09/2015 – 08/2016
Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanlığı ve Öğretim Görevliliği

TGRT Haber          04/2012 – 07/2014, İstanbul
Ana Haber Bülteni ve Artı Eksi Gündem adlı haber ve aktualite programı sunuculuğu
24 Haber            12/2009 – 04/2012, İstanbul

Moderatör Gece adlı haber programın sunuculuğu
ATV                                06/2008 – 06/2009, İstanbul

Ana Haber Sunucusu
24 Haber      11/2006 – 06/2008, İstanbul

Moderatör Gece adlı haber programın sunuculuğu
CNN International        10/2006 -11/2006, İstanbul

Prodüktör ve Yerel Koordinatör

ZDF (2. Alman Televizyonu) 06/2006 -10/2006, Türkiye

Prodüktör ve Yerel Muhabir

Voice of America      05/2003 – 02/2006, Washington, ABD
Yapımcı, Muhabir ve Haber Sunucusu

TV 8, BBC, Voice of America, Reuters
 02/2003 – 05/2003, Irak
Muhabir ve Saha Ekipleri ve Yayın Koordinatörü
TV 8       05/2002 – 05/2003, İstanbul
Haber Program Müdürü
TV 8       06/2001 – 05/2002, ABD
Washington Muhabirliği
TV 8, BBC Turkish     05/2001 – 07/2001, MakedonyaSavaş Muhabirliği

ATV Haberci Programı, TV 8, Voice of America Turkish  05/1999 – 05/2000, Ethiopia, Somali, Eritre
Savaş Muhabirliği
NTV       06/1997 – 05/2000, ABD
Washington Temsilciliği
Deutche Welle Turkish, BBC Turkish, Voice of America Turkish  10/1991 – 06/1997, ABD
Washington Muhabirliği
VISNEWS (Bugünün Reuters Ajansı)    03/1991 – 09/2001, Türkiye, Irak
Kameraman
WTN (Bugünün APTN Ajansı)     08/1990 – 03/1991, TürkiyeKameraman / Sesci
Serbest Foto Muhabirliği     09/1985 – 08/1990, Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da
Reuters, Sipa Press, Agence France Presse (AFP), ve Associated Press
Cumhuriyet Gazetesi 09/1982 – 08/1985, Türkiye
Muhabir, Foto Muhabirliği
Malatya Görüş Gazetesi     10/1981 – 11/1982
Muhabir

ÖDÜLLER

 • Türk Tabipler Birliği En İyi Sağlık Haberi Birincisi, 1984
 • Foto Muhabirleri Derneği En İyi Haber Fotoğrafı Dalında 3.ncülük, 1986
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Gazeteciliği Derneği’nin En İyi TV Muhabiri Ödülü 2000,
 • Dialog Anlatım, İletişim Merkezi En İyi Dış Muhabir Ödülü, 2000

EĞİTİM
LİSE: İstanbul Etiler ve Malatya Fatih 1980-1983 
Harvard Extension School – İngilizce Dil Sertifika Programı CAMBRIDGE, MA – ABD   1991-1992
George Washington University / Uluslararası İlişkiler ve İngilizce Programı, 1994-1995
Northern Virginia Community College – İngilizce Eğitimi, 1995-1996
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler – İngilizce, 2011-Halen Devam ediyor

MESLEKİ GEÇMİŞ

Gazeteciliğe 1982 yılında Malatya’da yerel günlük Görüş gazetesinde başladı. Meslek yaşamına 1983 yılından itibaren İstanbul’da Cumhuriyet Gazetesi’nde devam etti. 1985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşunda muhabir kadrosunda yer aldı. 1989 yılında Cumhuriyet gazetesine döndü. Türkiye’de çalıştığı dönemde uluslararası haber ajansları için foto muhabirliği de yaptı.

1990 yılında yabancı televizyon kanalları için Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmeleri takip eden Bağımsız Basın Ajansı‘nda (BBA) kamera asistanı olarak televizyon dünyasındaki çalışmalarına başladı ve Körfez Savaşı’yla ilgili haberleri Irak’ın kuzeyinden yayınladı. Savaştan sonra Saddam Hüseyin yönetimine karşı ayaklanan Kürtlerin isyanını kameraman olarak kaydetti. Kürtlerin başarısızlığıyla sonuçlanan ayaklanmanın ardından yaklaşık yarım milyon kişi kaçarak Türkiye’ye sığınmış, bu kaçışı kamerasıyla yayınlanmasını sağlayan Dünya’nın sayılı gazetecilerinden biri olmuştur.

1991 yılı sonbaharıyla 2006 yılları arasında ABD’nin başkenti Washington D.C.’da gazeteci olarak çalışıp Cumhuriyet Gazetesi’nin yanı sıra TRT, Star TV, NTV, TV8 ve Power FM’in temsilciliğini yaptı.

2002-2005 yılları arasında Amerika’nın Sesi Radyo ve Televizyonu Türkçe (VoA) servisinde Washington’da muhabir, sunucu ve editör olarak çalıştı.

2006 yılında Türkiye’ye dönen Kozluklu, 2007’de yeni kurulan haber kanalı 24’te başından Haziran 2008’e kadar gece kuşağı sunuculuğunu “Moderatör Gece” programında yaptı.

2008 yılı Haziran ayında Türkiye’nin dört büyük televizyon kanalından biri olan atv’de haber sunucusu olarak çalışmaya başladı. Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren de atv ana haber sunucusu oldu.

2009 yılı sonbaharında yeniden 24 TV’ye dönüp gece haberlerini sundu.

Televizyon haberciliğinde dikkati çeken haberleri arasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirildiği haberini Dünya’ya duyuran ilk gazeteci olması ve 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’ni sarsıntıdan iki saat kadar sonra bölgeye ulaşıp 20. yüzyılın en büyük doğal afetlerinden birini canlı yayında Dünya televizyonlarına aktarması hatırlanır.

Hatırlanan tarihî haberleri arasında 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatıyla Iraklı Kürt liderler Celâl Talabânî ile Mesut Barzânî’ye Türk diplomatik pasaportu verildiğini ortaya çıkarması da bulunuyor.

1991 Körfez Savaşı ile 2003’te Irak’ın ABD öncülüğündeki uluslararası güçler tarafından işgal edilişine Irak’ta tanıklık etti. Pakistan’da darbeyle yönetime el koyan General Pervez Müşerref’in röportaj verdiği ilk gazetecilerden birisidir.

Meslek hayatında Afganistan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Etiyopya, Irak, İran, Kosova, Pakistan’ın da aralarında bulunduğu Dünya’nın onlarca ülkesinden darbeler, savaşlar, göçler, depremler, çok sayıda uluslararası anlaşma gibi tarihî olayların röportajlarını yaptı.

2017 yılı başından beri TRT Haber’de Gece Bakışı adlı haber programı ile özel yayınların sunuculuğunu yapmaktadır.

Birçok meslek örgütü tarafından yılın başarılı habercisi ve sunucusu olarak ödüllendirildi. Ayrıca sansursuz.com ve malatyahaber.com adlı haber sitelerinin de sahibidir.

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Gökçe KOCAMAN

Akademik Geçmiş
Lisans Beykent Üniversitesi – Görsel İletişim
Yüksek Lisans Kocaeli Üniversitesi – Görsel İletişim Tasarımı
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

1.  Deneyimler

Grafik Tasarımcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2011-2015
Grafik Tasarımcı Roll Caption 2015-2016
Grafik Tasarımcı Biggplus Şirketler Grubu 2016-2017
Grafik Tasarımcı Turkish Film Industry 2017-2017

 2. AkademikUnvanlar

ÖğretimGörevlisi        GörselİletişimTasarımı        HasanKalyoncuÜniv.     2017-devam

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceeedins) basılanbildiriler.

Kocaman Gökçe, “Kromofor Video Art”, Maltepe Üniversitesi Art in Dailiy Life Congress-2, (2016)

Kocaman Gökçe, “20. Yüzyıl Türkiye Reklamcılığında Kadın İmgesi Üzerinden Modernite Tasarımı”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi-6, (2017).

Kocaman Gökçe, Bostan Esra, Altınok Burcu “Gözetim Toplumu Bağlamında Sosyal Medya ve İnstagram Anneleri”, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu-6, (2017).

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kocaman Gökçe, Bostan Esra, Altınok Burcu “Gözetim Toplumu Bağlamında Sosyal Medya ve İnstagram Anneleri”, Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(7), s. 313-321 December (2017)

4.  Ödüller ve Projeler

Levis Visual Merchandising Yarışması Birincilik Ödülü 2012
Maltepe Üniversitesi Art In Daily Life Congress Videoart Ödülü 2016
Kültür Bakanlığı Genç Sanat Güncel Proje Yarışması-2 Sergileme Ödülü 2016
Beykent Üniversitesi Yüksek Onur Öğrencisi Ödülü 2016
Kültür Bakanlığı Genç Sanat Güncel Proje Yarışması-3 Sergileme Ödülü 2017

5. Sergiler

Maltepe Üniversitesi Art In Daily Life Congress Videoart 2016
Cer Modern Genç Sanat Güncel Proje Yarışması-2 Sticker Art 2016
Cer Modern Genç Sanat Güncel Proje Yarışması-3 Kolaj Enstelasyonu 2017

 6. Son yıllarda verdiği lisans düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

2017–2108

 

Güz

Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu-1 2 6 21
Web Tasarımı-1 3 14
Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 28

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

2017–2108

 

Güz

Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu-2 2 6 23
Web Tasarımı-2 3 12
Temel Bilgi Bilimleri 1 2 27

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Orhan CANBULATEL

Akademik Geçmiş
Lisans Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

İŞ DENEYİMLERİ

GÖREV KURUM YIL
Spor muhabiri Kayseri Akın Günlük Gazetesi 1993-1995
Spor şefi Kayseri Akın Günlük Gazetesi 1996
Spor müdürü Kayseri Akın Günlük Gazetesi 1997
Muhabir Anadolu Ajansı 1998-2016
Başmuhabir Anadolu Ajansı 2017
Bölge Müdürü Anadolu Ajansı 2018

YABANCI DİL: İngilizce

ÜYELİKLER/SERTİFİKALAR

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Sabiha DOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

Mesleki Tecrübe
– Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Bölümünde Öğretim Görevlisi, 2016/2017 İlkbahar Dönemi
– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Bölümünde Öğretim Görevlisi, 2017/2018 Güz ve İlkbahar Dönemi
– Sena dergisinde köşe yazarlığı, temsilcilik
– Akit gazetesi roman tefrikası yazarlığı
– Şehrayin dergisi yazı işleri müdürlüğü
– “Doğu Rehberi” ve “Kadın Haberleri” internet sitelerinde köşe yazarlığı
– Haber Ajanda dergisi köşe yazarlığı
– Milat gazetesi köşe yazarlığı (2012’den bu yana devam ediyor)
– Kanal 5 TV’de “Bakış Açısı” adlı siyasi, gündem program sunuculuğu yaptı
– Sivil Toplum Kuruluşu Tecrübesi
– Türkiye Yazarlar Birliği Üyeliği ve Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Üyeliği
– Medyasofa üyeliği
– KADEM üyeliği ve KADEM Gaziantep Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeliği, Basın Komisyon Başkanlığı
– Kadem Gaziantep Temsilciliği: Şubat 2018 (Halen devam ediyor)
– Çeşitli belediye, STK, üniversite, uluslar arası platformların davetlisi olarak özellikle kadın konusunda sunum yaptı, çeşitli konferanslara, panellere katıldı; yazar okullarında eğitim/seminer verdi

Yayınlanmış Eserleri
– Gül ve Ateş: Roman, 2005
– Kısa Çoraplı Kadınlar: Roman, 2012
– Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Aydın Kadınlar (1850-1950): Akademik/Araştırma, 2012
– Postmodern İslami Dünyada Kadın Olmak: Deneme/Düşünce, 2013
– Yaptığı Sunumlar/Verdiği Seminerler
– Osmanlı’da Kadın
– Osmanlı’da Aydın Kadın
– Kadın ve Modernleşme
– Modernleşme ve Biz
– Aydın Kadınlar
– Modern Dünyada Kadın Yazar Olmak
– Nasıl Romancı Olunur
– Nasıl Yazar Olunur
– 15 Temmuz Darbe Girişimi
– Diksiyon ve İletişim Becerileri

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Umut KUŞ

Akademik Geçmiş
Lisans Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Grafik Tasarımı
Yüksek Lisans İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Grafik
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

İş Deneyimleri

Öğretim Görevlisi: Beykent Üniversitesi –

02.2016-09.2017 (1 yıl, 7 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Yarı Zamanlı / Part Time

Ambalaj Tasarım Yayın Grafiği

Grafik Tasarım Proje

Grafik Tasarımcı: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sa. Aş. / 02.2014-04.2014 (2 ay) Stajyer

Santra Matbaa / 06.2012-09.2012 (3 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Stajyer:

Grafiker Baskı Sorumlusu: LBT ETİKET / 10.2009-02.2012 (2 yıl, 4 ay) Tam Zamanlı

Grafiker Yardımcısı: Tekba Matbaa / 09.2004-11.2006 (2 yıl, 2 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Tam Zamanlı

Yetkinlikler

Bilgisayar Bilgileri: Corel Draw – Photoshop – illustrator – Microsoft Office Programları – After Effects – Cinema 4D- Indesign

Sertifika Bilgileri: Eğitim – Pedagojik Formasyon Sertifikası – Pedagojik FormasyonSertifikası

CV Görüntüle

Öğr. Gör. Murat Sebah

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi – İletişim Tasarımı
Yüksek Lisans
Doktora
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta
Odası
Özgeçmiş

İş Deneyimleri 

– Kurucu & Art Director Videographer(Animasyon): Ahengi Hengame / 04.2018- İstanbul(Avr.) / Ajans bünyemizde bulunan müşterilerimizin kreatif ve dijital mecraları için içerik, görsel tasarım, animasyon ve videolar hazırlıyorum.

– Art Director & Videographer(Animasyon)- Sosyal Medya Uzmanı: Markasimetri Reklam Ajansı / 06.2017- 31.08.2018(1 Yıl) İstanbul(Avr.) / Ajans bünyemizde bulunan müşterilerimizin sosyal medya ve dijital mecraları için içerik, görsel tasarım, animasyon ve videolar hazırlıyorum. Aynı zamanda müşterilerinden bana bağlı olanların, sosyal medya hesaplarının yönetimi, aylık ve yıllık verilerinin rapor halinde sunulması, vb. çalışmalar yapmaktayım.

– Kurucu: Plastik Sanat Atölyesi / 07.2013 ( 5 Yıl) İstanbul(Avr.) – Türkiye Serbest / Yaratmış olduğum karakterlerin heykelleştirilmesi ve onların ürün haline getirilip satılması. Hazırlanmış olan objelerin reklam ve satışlarının yapılabilmesi için fotoğraf ve reklam filmlerinin çekilmesi. Web sitesinin tasarlanması, sosyal medya hesaplarının yönetimi ve reklam, pazarlama çalışmaları.

– Sanat Yönetmeni: İstanbul Balmumu Heykel Müzesi / 11.2012-04.2013 (5 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Dönemsel // Proje Bazlı / Müzenin kurulumu, Heykellerin onarımı ve yerleştirilmesi, Mekanın müze olarak ziyaretçilere uygun hale getirilmesi

– Heykeltraş: Dükkan-Ül Hayal Sfx Studio / 06.2012-09.2012 (3 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Dönemsel // Proje Bazlı / Film Projeleri için görsel malzemelerin hazırlanması.

– Fotoğrafçı: Dilek Sabancı / 10.2010-04.2012   (1 yıl, 6 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Dönemsel // Proje Bazlı / Dilek Sabancı`nın özel fotoğrafçılığı ve Tössed Özel Olimpiyatlar Türkiye`nin organizasyonlarının fotoğraflanması. Fotoğrafların medya ve PR firmalarına düzenlenip gönderilmesi.

– Reji Asistanı: Anima İstanbul Film Yapım San. Tic. A.Ş. / 06.2010-09.2010 (3 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Stajyer / Reklam filmlerinin çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası hazırlıkları, Cast seçimi, Çekim Senaryosunun oluşturulması, Ön Çekimlerin kurgulanması. Reklam Ajansına Sunumların hazırlanması.

– Yapım Asistanı: D Productions / 07.2008-06.2010 (1 yıl, 11 ay) İstanbul(Avr.) – Türkiye Dönemsel // Proje Bazlı / Doğan Holding bünyesinde bulunan kuruluşların ve bünyesi dışında bulunan firmaların reklam filmlerinin çekimleri.

Yabancı Dil
Okuma Yazma Konuşma
İngilizce Orta Temel Başlangıç
Fransızca Orta Temel Temel
Bulgarca Başlangıç Başlangıç Orta

Yetkinlikler

Bilgisayar Bilgileri

Windows – Ms Office – Mac Os -Photoshop – After Effect- Premier Pro – Final Cut – Flash – Maya 3D

Sınav Bilgileri

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( söz 70) Ösym – 10.2016

Seminerler ve Kurslar
– Fotoğraf ve Çekim Kursu İsmek – 21.11.2006-19.06.2007 (235 Saat)
– Tv Senaryo Yazımı Kursu Ismek – 28.11.2006-27.02.2007 (100 Saat)
– Bilgisayar Operatörlüğü Halk Egitim – 09.03.1998-22.06.1998 (80 Saat)

Burslar/Projeler 

●      %50 BASARI BURSU

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinde`nde ( İletişim Tasarımı Bölümü ) girmiş olduğum yetenek sınavında 4 yıllık eğitim döneminde geçerli olmak üzere başarı bursu.

●      ALMIŞ OLDUĞUM ONUR BELGELERİ

2008-2009 Eğitim ve öğretim yılı 2009-2010 Eğitim ve öğretim yılı 2010-2011 Eğitim ve öğretim yılı

●      KATILMIŞ OLDUĞUM YARIŞMALAR

Uluslararası Reklamcılık Derneği 13. Üniversiteler arası Reklam Yarışması Uluslararası Reklamcılık Derneği 14. Üniversiteler arası Reklam Yarışması Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması 2010

●      KATILMIŞ OLDUĞUM FESTİVALLER

18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali ( Animasyon Kısa Film Dalında Finalist )

 • Engelsiz Film Festivali ( Kısa Film Dalında Finalist )

İstanbul Animasyon Festivali ( Yerli Filmler Gösterim Seçkisi )

Early Bird Student Film Festivali ( Bulgaristan ) ( Animasyon Kısa Film Dalında Finalist )

Kamera Dans Filmleri Festivali ( Gösterim Seçkisi )

●      KATILMIŞ OLDUĞUM PROJELER

Başarılı Komşum I ” Projesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile NATFA (National Theatre and Film Academy-Bulgaristan), ortak projesi kapsamında çekilen filmde, Görüntü Yönetmeni , 22 Şubat- Mart 2010

CV Görüntüle