Lisans | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Lisans

Görsel İletişim Tasarımı ile Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programları tam zamanlı programladır. Eğitim süresi dört yıl, eğitim dili Türkçedir. Programların zorunlu hazırlık sınıfı yoktur. Görsel İletişim Tasarımı ile Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencileri, kurum içi ve kurum dış olmak üzere zorunlu iki staj yapar. Öğrenciler 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesi almak zorundadır. Bitirme projesi çalışma alanına göre proje ya da tez  temelli olabilir.

Bölümlere öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ile kabul edilir. DGS  ile bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce devam ettikleri lisans veya önlisans programında aldıkları ve başarıyla tamamladıkları dersleri detaylı transkriptleri ile birlikte ibraz ederek muafiyet talep edebilirler. Muafiyet talepleri Fakülte İntibak ve Muafiyet Komisyonu tarafından incelenir ve öğrenci uygun bulunan derslerden muaf tutulur.

Her iki programda da, Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği ilkeleri uygulanır. Her ders için değerlendirme ayrı yapılır. Görsel İletişim Tasarımı Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı alanında Lisans derecesi almaya hak kazanarak “Görsel İletişim Tasarımcısı” unvanını kazanırlar. Radyo, Televizyon ve Sinema programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans derecesini almaya hak kazanırlar.

 

Bitirme Projesi Kriterlerini indirmek için buraya tıklayınız.