Lisansüstü Tezler | İletişim Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Lisansüstü Tezler

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Yüksek Lisans 4 6 6 3
Doktora –  1 3
Öğretim elemanı başına
Özgen, L.M. (2024). Dijital kültürün dezavantajlı kadınlar üzerindeki etkisi: Gaziantep örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Palik, E.A. (2024). Film afişlerinin grafik tasarım ve göstergebilimsel açıdan incelenmesi: Hayao Miyazaki film afişleri örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Doğan, R.A. (2024). Pazarlama iletişimi aracı olarak gerilla pazarlamacılığının tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi; Gıda sektörüne yönelik Türkiye ve dünyadaki gerilla pazarlama örnek ve uygulamalarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Kiraz, B. (2023). Oscar Aday Adayı Türk filmlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bakışının Bechdel Testi çerçevesinde incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Gülbay, M.Y. (2023). 2000 sonrası Türkiye bilim kurgu sinemasında özel efekt ve görsel efekt kullanımları arasındaki ilişkiler: AROG, GORA ve Arif V 216 örneklemleri (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Özcan, F. (2023). Mültecilerin yaşadığı iletişim engellerinin bütünleşme sürecine etkisi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Ulufer, O. (2023). Türk sinemasında savaş filmlerinin siyasi gündem ile ilişkisi Serdar Akar’ın ‘Kurtlar Vadisi Irak’ filmi örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Turgut, E. (2023). Türk televizyon dizilerinde dezavantajlı grupların temsili: Otizm ve Mucize Doktor örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
İncenacar, S. (2023). Z Kuşağının sosyal medya kullanımı ve müzik terimlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Kına, M. (2022). Sinemada yemek kültürü ve gastronomik söylem: Tat alma duyusunun yaratımında göstergesel ve simgesel aktarımların incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Tamer, A. (2022). Sigara markalarının görsellerinde kadın imgesi ve ikna odaklı anlam aktarımı: Görsel göstergebilimsel çözümleme uygulama örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Ayayadın, E. (2022). Covid-19 pandemi sürecinin yerel basın üzerine etkisi: Şanlıurfa örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Aydıner, H.M. (2022). Türkiye’de turizm destinasyon pazarlamasında dijital etkinlik kullanımı: Pandemi süreci uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Yılmaz, R. (2022). Kadın sivil toplum kuruluşlarına ait web sitelerinin incelenmesi: Havle Kadın Derneği örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Karalar, B.E. (2022). Çizgisel oyun tasarımında etkileşim incelemesi: The last of us part I & part II (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Cevheri, Ş. (2021). İran sinemasında bir auteur: Mecid Mecidi sineması (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Fırat, M. (2021). Film dilinin tamamlayıcısı olarak afişler: Minimalist sinema ve Semih Kaplanoğlu Örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Naryaprağı, İ.H. (2021). Etkili medya okuryazarlığı bağlamında medya metinlerini anlama ve çözümleme: Uygulama örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Karalar, U.S. (2021). Marka şehir bağlamında şehrin tanıtımında etkili olan görsellerin grafik tasarım açısından incelenmesi: Gaziantep tanıtımı uygulama örneği (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı.
Duru, B. (2023). Sinema ve dijital oyun tasarımlarında mitolojik ögelerin anlatısal yapıda incelenmesi: Post apokaliptik filmler ve dijital oyunlarda karşılaştırmalı anlatı ve kahraman cözümlemeleri (Doktora Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı.
Eminoğlu, M.F. (2023). Fotoğraf Deneyiminin Sinema Diline Aktarımı: Sinematografik Açıdan Auteur Yönetmen Sineması (Doktora Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı.
Akyılmaz, Ö. (2023). Dördüncü dalga feminizm bağlamında İnstagram kadın hikayeleri ve dijital hikâye anlatıcılığının gücü: @onlyherstory örneği (Doktora Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı.
Kalkavan, B. (2022). Uluslararası öğrencilerin etkileşimsel ritüellere dayalı etkinlikler yoluyla kültürlerarası iletişim ve üniversiteye uyum sürecinin desteklenmesi: İletişim çalışmalarında eylem araştırması (Doktora Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı.